logo
Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE)

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Ubezpieczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii dotyczy zabezpieczenia się  na wypadek utraty, uszkodzeń lub awarii instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Ten typ ubezpieczenia daje także możliwość zabezpieczenia się na wypadek strat w produkcji energii elektrycznej.

ZAKRES ochrony:

 • ochrona mienia  (odnawialne źródła energii) od utraty lub uszkodzeń
 • ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej 
 • zabezpieczenie kredytu za zakup OZE
 • awaria instalacji (także routera zapewniającego dostęp instalacji do internetu)
 • kradzież i wandalizm instalacji

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

 • Klientów indywidualnych,
 • Rolników,
 • Przedsiębiorców

posiadających instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • w przypadku uszkodzenia instalacji zwrot środków za naprawę oraz nie wyprodukowany prąd,
 • ochrona uszkodzeń od dzikich zwierząt,
 • zabezpieczenie spłaty kredytu na OZE,
 • odszkodowanie za niepogodę, gdy produkcja energii była za niska.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.