logo
Ubezpieczenie obowiązkowe OC pojazdu

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

OC jest obowiązkowe i dotyczy szkód osobowych i materialnych. W przypadku wystąpienia szkody (wypadku) ubezpieczenie OC chroni finansowo obie strony (uczestników) zdarzenia; ubezpieczonemu gwarantuje świadczenie z tytułu posiadanej polisy, a poszkodowanemu rekompensatę poniesionych strat majątkowych i osobowych w wyniku zdarzenia.

ZAKRES ochrony:

  • Ochrona odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodą wyrządzoną ma mieniu i osobie;
  • Ochrona w związku ze zniszczeniem pojazdu sprawcy lub poszkodowanego;
  • ochrona przed utratą pojazdu ubezpieczonego;
  • Ochrona obowiązuje na terenie krajów, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

  • Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych;
  • Właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

  • Zabezpieczenie finansowe posiadanego mienia;
  • Zapewnienie odszkodowania osobom poszkodowanym;
  • Szybka obsługa i likwidacja szkód gwarantowana przez stabilnego Ubezpieczyciela.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.