logo
Dobry Start

Czym jest program Dobry Start 300+

Świadczenie Dobry Start, w wysokości 300 zł, przysługuje raz do roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnością, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Nie ma kryterium dochodowego jeżeli chodzi o wnioski składane w programie Dobry Start – przysługuje ono wszystkim uczniom.

Wniosek o świadczenie należy składać co roku w terminie: od 1 lipca do 30 listopada.
Wnioski można składać wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia lub w bankowości internetowej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ przez KBS24

Krakowski Bank Spółdzielczy umożliwia swoim klientom składanie wniosków o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem bankowości elektronicznej KBS24.

 

Można tego dokonać w kilku prostych krokach:


KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej KBS24, wybierz ikonę „Wnioski” z górnego paska nawigacyjnego.


KROK 2   
Po otwarciu sekcji z wnioskami, z menu bocznego po lewej stronie wybierz „Wnioski eximee”.

Po wskazaniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, przekierowany zostaniesz na stronę z danymi personalnymi, które musimy potwierdzić – sms-em autoryzacyjnym otrzymanym na wskazany przez nas w Banku numer telefonu komórkowego.


KROK 3
Po dokonaniu autoryzacji system przeniesie nas na stronę, gdzie z listy wybieramy interesujący Nas wniosek, w tym wypadku wskazujemy: „Złóż wniosek Dobry start - 300+”


KROK 4
Wypełniamy dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
Dobrze jest przygotować sobie wcześniej skany dołączanych elektronicznie dokumentów, to ułatwi i przyśpieszy składanie wniosku.

Do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać polskich i specjalnych znaków, spacji, oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Wnioski są rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Informację o przyznaniu świadczenia można zobaczyć na swoim profilu PUE ZUS.

 

Szczegółów związanych ze złożonym wnioskiem udziela ZUS-em.

Świadczenie jest przelewane na wskazany podczas składania wniosku rachunek bankowy.

Za obsługę wniosków, przyznawanie i wypłatę świadczeń odpowiedzialny jest ZUS.

Wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu są możliwe do wglądu na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie posiadają profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS.

ZUS potwierdzi nam otrzymanie poprawnie złożonego wniosku przesyłając UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Jest ono wysyłane na adres e-mail podany we wniosku.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.