logo
Dobry Start

Czym jest program Dobry Start 300+

Świadczenie Dobry Start, w wysokości 300 zł, przysługuje raz do roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnością, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Nie ma kryterium dochodowego jeżeli chodzi o wnioski składane w programie Dobry Start – przysługuje ono wszystkim uczniom.

Wniosek o świadczenie należy składać co roku w terminie: od 1 lipca do 30 listopada.
Wnioski można składać wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia lub w bankowości internetowej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo tutaj:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ przez KBS24

Krakowski Bank Spółdzielczy umożliwia swoim klientom składanie wniosków o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem bankowości elektronicznej KBS24.

 

Można tego dokonać w kilku prostych krokach:


KROK 1   
Zaloguj się do bankowości internetowej KBS24, wybierz ikonę „Wnioski” z górnego paska nawigacyjnego.


KROK 2   
Po otwarciu sekcji z wnioskami, z menu bocznego po lewej stronie wybierz „Wnioski eximee”.

Po wskazaniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, przekierowany zostaniesz na stronę z danymi personalnymi, które musimy potwierdzić – sms-em autoryzacyjnym otrzymanym na wskazany przez nas w Banku numer telefonu komórkowego.


KROK 3
Po dokonaniu autoryzacji system przeniesie nas na stronę, gdzie z listy wybieramy interesujący Nas wniosek, w tym wypadku wskazujemy: „Złóż wniosek Dobry start - 300+”


KROK 4
Wypełniamy dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
Dobrze jest przygotować sobie wcześniej skany dołączanych elektronicznie dokumentów, to ułatwi i przyśpieszy składanie wniosku.

Do wniosku o świadczenie można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk)
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać polskich i specjalnych znaków, spacji, oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Wnioski są rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Informację o przyznaniu świadczenia można zobaczyć na swoim profilu PUE ZUS.

 

Szczegółów związanych ze złożonym wnioskiem udziela ZUS-em.

Świadczenie jest przelewane na wskazany podczas składania wniosku rachunek bankowy.

Za obsługę wniosków, przyznawanie i wypłatę świadczeń odpowiedzialny jest ZUS.

Wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu są możliwe do wglądu na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie posiadają profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracownika ZUS.

ZUS potwierdzi nam otrzymanie poprawnie złożonego wniosku przesyłając UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Jest ono wysyłane na adres e-mail podany we wniosku.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.