logo
Ubezpieczenia rolne

Prowadząc gospodarstwo rolne podlegasz obowiązkowemu, ustawowemu ubezpieczeniu swojego mienia, a także ubezpieczeniu obowiązkowego OC rolnika. Ochrona w tym zakresie ma za zadanie chronić majątek rolnika od nieprzewidzianych zdarzeń losowych i zabezpieczyć środki finansowe na naprawę ewentualnych strat oraz pokryć szkody których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała oraz zniszczenie lub uszkodzenie mienia w wyniku prowadzenia działalności rolnej. Na prowadzącym gospodarstwo rolne spoczywa także ustawowy obowiązek ubezpieczenia upraw i zwierząt hodowlanych. Decydując się na ubezpieczenie rolne możesz również rozszerzyć zakres ochrony o dobrowolne elementy związane z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenia rolne:

Celem tego typu polisy jest zabezpieczenie majątku osoby ubezpieczonej (rolnika), przed skutkami zdarzeń losowych, w zakresie określonym umową, a w przypadku zaistnienia zdarzenia aby zapewnić ubezpieczonemu odszkodowanie mające pokryć jego stratę na majątku (np. w wyniku pożaru, huraganu, innych żywiołów).W ramach dostępnych wariantów ubezpieczeń majątkowych możesz chronić nieruchomość, sprzęt ruchomy, maszyny rolnicze, instalację fotowoltaiczną,a także wykupić ochronę dodatkową (np. NNW, OC w życiu prywatnym) lub ochronę obowiązkową upraw i zwierząt (np. bydło, świnie, drób, konie).

Ubezpieczenia gospodarstw rolnych i OC rolnika

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Ubezpieczenia maszyn rolniczych

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.