logo
Ubezpieczenia rolne

Prowadząc gospodarstwo rolne podlegasz obowiązkowemu, ustawowemu ubezpieczeniu swojego mienia, a także ubezpieczeniu obowiązkowego OC rolnika. Ochrona w tym zakresie ma za zadanie chronić majątek rolnika od nieprzewidzianych zdarzeń losowych i zabezpieczyć środki finansowe na naprawę ewentualnych strat oraz pokryć szkody których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała oraz zniszczenie lub uszkodzenie mienia w wyniku prowadzenia działalności rolnej. Na prowadzącym gospodarstwo rolne spoczywa także ustawowy obowiązek ubezpieczenia upraw i zwierząt hodowlanych. Decydując się na ubezpieczenie rolne możesz również rozszerzyć zakres ochrony o dobrowolne elementy związane z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenia rolne:

Celem tego typu polisy jest zabezpieczenie majątku osoby ubezpieczonej (rolnika), przed skutkami zdarzeń losowych, w zakresie określonym umową, a w przypadku zaistnienia zdarzenia aby zapewnić ubezpieczonemu odszkodowanie mające pokryć jego stratę na majątku (np. w wyniku pożaru, huraganu, innych żywiołów).W ramach dostępnych wariantów ubezpieczeń majątkowych możesz chronić nieruchomość, sprzęt ruchomy, maszyny rolnicze, instalację fotowoltaiczną,a także wykupić ochronę dodatkową (np. NNW, OC w życiu prywatnym) lub ochronę obowiązkową upraw i zwierząt (np. bydło, świnie, drób, konie).

Ubezpieczenia gospodarstw rolnych i OC rolnika

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Ubezpieczenia maszyn rolniczych

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.