logo
Firmy

Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje usługi dewizowe dla klientów instytucjonalnych obejmujące:
Otwieranie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: bieżących i pomocniczych w walutach wymienialnych dla podmiotów gospodarczych będących rezydentami.
Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

  • USD - 0,00 %
  • EUR - 0,00 %

Minimalna kwota wpłaty wynosi 50 USD lub 50 EUR

Dokonywanie przekazów pieniężnych za granicę oraz otrzymywanie przekazów pieniężnych z zagranicy.
KBS na życzenia klienta realizuje zlecenia płatnicze we wszystkich walutach z Tabeli kursów walut Banku. 
Przekazy wykonywane są za pośrednictwem międzynarodowego, skomputeryzowanego systemu telekomunikacyjnego SWIFT, dzięki któremu obsługa jest wykonywana szybko, tanio i bezpiecznie.

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce.
Klienci instytucjonalni posiadający rachunek w KBS mogą na swój rachunek oraz w kasach kupować i sprzedawać waluty obce po konkurencyjnych cenach. Klienci instytucjonalni mogą kupować waluty w celu regulowania płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych, jak również w celu dofinansowania wyjazdów zagranicznych swoich pracowników. Bank również skupuje waluty nie wykorzystane podczas wyjazdów służbowych.

Istnieje możliwość negocjacji kursów.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.