logo
Firmy

Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje usługi dewizowe dla klientów instytucjonalnych obejmujące:
Otwieranie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: bieżących i pomocniczych w walutach wymienialnych dla podmiotów gospodarczych będących rezydentami.
Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

 • USD - 0,00 %
 • EUR - 0,00 %

Minimalna kwota wpłaty wynosi 50 USD lub 50 EUR.


Prowadzenie rachunków lokat terminowych o zmiennej stopie procentowej w walutach wymienialnych USD i EUR na okresy: 3, 6, 12, miesięcy.
Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

 • dla USD:
  • 3 m-ce - 0,01 %
  • 6 m-cy - 0,01 %
  • 12 m-cy - 0,01 %
 • dla EUR:
  • 3 m-ce - 0,01 %
  • 6 m-cy - 0,01 %
  • 12 m-cy - 0,01 %

Minimalna kwota wplaty wynosi 100 USD lub 100 EUR.

Lokaty celowe z dopłatą w walucie USD i EUR
Lokata daje możliwość dopłaty w trakcie jej trwania. W każdej chwili można powiększyć kwotę lokaty... i dodatkowy zysk. Wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawiania ich na rachunku.

 • okres oszczędzania: 3, 6 lub 12 miesięcy
 • minimalna kwota pierwszej wpłaty: 200 USD lub 150 EUR
 • minimalna kwota wpłat uzupełniających: 50 USD lub 50 EUR

Oprocentowanie lokat jest zmienne i w stosunku rocznym wynosi:

 • dla USD:
  • 3 m-ce - 0,01 %
  • 6 m-cy - 0,01 %
  • 12 m-cy - 0,01 %
 • dla EUR:
  • 3 m-ce - 0,01 %
  • 6 m-cy - 0,01 %
  • 12 m-cy - 0,01 %

 

Dokonywanie przekazów pieniężnych za granicę oraz otrzymywanie przekazów pieniężnych z zagranicy.
KBS na życzenie klienta realizuje zlecenia płatnicze we wszystkich walutach wymienialnych. Dyspozycje mogą składać zarówno klienci KBS jak i osoby nie posiadające rachunku bankowego. Przekazy wykonywane są za pośrednictwem międzynarodowego, skomputeryzowanego systemu telekomunikacyjnego SWIFT, dzięki któremu obsługa jest wykonywana szybko, tanio i bezpiecznie.

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce.
Klienci instytucjonalni posiadający rachunek w KBS mogą na swój rachunek oraz w kasach kupować i sprzedawać waluty obce po konkurencyjnych cenach. Klienci instytucjonalni mogą kupować waluty w celu regulowania płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych, jak również w celu dofinansowania wyjazdów zagranicznych swoich pracowników. Bank również skupuje waluty nie wykorzystane podczas wyjazdów służbowych.

Istnieje możliwość negocjacji kursów.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.