logo
Karty

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków rozliczeniowych (z wyłączeniem rachunków pomocniczych EFEKT) prowadzonych w walucie PLN, Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje karty debetowe VISA.Posiadacz karty debetowej VISA ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet. Dodatkowo może dokonywać płatności bezstykowych VISA PayWave oraz w oznaczonych terminalach POS wypłacać gotówkę dzięki usłudze Cash Back. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz zabezpieczeniom karta daje swojemu posiadaczowi całodobowy dostęp do swoich środków bez konieczności stania w kolejce do kasy.

Karta kredytowa VISA CLASSIC to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Wygoda korzystania z karty kredytowej to natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu - karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. To najłatwiejszy sposób na wygodny kredyt oraz spełnienie swoich marzeń!

W Krakowskim Banku Spółdzielczym ubezpieczenie do karty płatniczej PZU Bezpieczny Standard oraz PZU Bezpieczny Komfort jest bez dodatkowych opłat.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty lub danych karty utraconej w wyniku rabunku, kradzieży, zgubienia,
 • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty utraconej wskutek rabunku,
 • ubezpieczenie zakupów, utrata, zniszczenie, uszkodzenie produktów przeznaczonych do użytku własnego, za które płatność została dokonana przy użyciu karty,
 • ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny nabycia przy użyciu karty produktu, którego wartość zakupu jest wyższa od ceny za ten sam produkt w ofercie niższej ceny.

O szczegóły warunków ubezpieczenia pytaj pracowników w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

Informacja o kartach z funkcją zbliżeniową

 1. Karta płatnicza VISA na której umieszczony jest znak graficzny w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, wyposażona jest w aktywną funkcję umożliwiającą wykonywanie transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcja zbliżeniowa to transakcja bezgotówkowa zlecona za pomocą karty w punkcie (usługowym lub handlowym) zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym oznaczonym VISA payWave lub znakiem graficznym w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, autoryzowana poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez zbliżenie karty do czytnika i użycie poprawnego numeru PIN.
 3. Wydawana karta jest kartą nieaktywną. Aby aktywować kartę jej Użytkownik winien dokonać Transakcji lub innych operacji z użyciem poprawnego numeru PIN.
 4. Limit dla transakcji zbliżeniowej jest ustalany przez organizację VISA i na terenie Polski wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN. Niezależnie od limitu transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zachodzić konieczność zrealizowania transakcji zbliżeniowej z wykorzystaniem numeru PIN.
 5. Korzyścią płynącą z użytkowania karty z funkcją zbliżeniową jest szybkość i wygoda w dokonywaniu transakcji zbliżeniowych oraz bezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż karta podczas dokonywania transakcji zbliżeniowej pozostaje cały czas w posiadaniu Użytkownika.
 6. Posiadacz/Użytkownik (osoba której została wydana karta) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty telefonicznie w BZ WBK pod numerem telefonu +48 61 856 52 78, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 7. Posiadacz/Przedstawiciel ustawowy może zarządzać funkcją zbliżeniową tzn. wyłączyć tę funkcję lub ponownie ją włączyć składając w Banku wniosek w tym zakresie. Użytkownik nie będący Posiadaczem może zarządzać funkcją zbliżeniową – w odniesieniu do Karty której jest posiadaczem - wyłącznie w przypadku udzielenia przez Posiadacza pełnomocnictwa w tym zakresie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące kart z funkcją zbliżeniową dostępne są w placówkach Banku.

 

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.