logo
Karty

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków rozliczeniowych (z wyłączeniem rachunków pomocniczych EFEKT) prowadzonych w walucie PLN, Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje karty debetowe VISA.Posiadacz karty debetowej Visa ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet. Dodatkowo może dokonywać płatności bezstykowych Visa PayWave oraz w oznaczonych terminalach POS wypłacać gotówkę dzięki usłudze Cash Back. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz zabezpieczeniom karta daje swojemu posiadaczowi całodobowy dostęp do swoich środków bez konieczności stania w kolejce do kasy.

Karta kredytowa Visa Classic to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Wygoda korzystania z karty kredytowej to natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu - karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. To najłatwiejszy sposób na wygodny kredyt oraz spełnienie swoich marzeń!

W Krakowskim Banku Spółdzielczym ubezpieczenie do karty płatniczej PZU Bezpieczny Standard oraz PZU Bezpieczny Komfort jest bez dodatkowych opłat.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty lub danych karty utraconej w wyniku rabunku, kradzieży, zgubienia,
 • ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty utraconej wskutek rabunku,
 • ubezpieczenie zakupów, utrata, zniszczenie, uszkodzenie produktów przeznaczonych do użytku własnego, za które płatność została dokonana przy użyciu karty,
 • ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny nabycia przy użyciu karty produktu, którego wartość zakupu jest wyższa od ceny za ten sam produkt w ofercie niższej ceny.

Szanowny Kliencie Krakowskiego Banku Spółdzielczego, użytkowniku karty. Miło nam poinformować, iż Twoją Kartę od 01.07.2022 r. ubezpieczymy w Generali TU S.A. .Warunki ubezpieczenia dostępne są w siedzibie KBS oraz na stronie internetowej banku.

O szczegóły warunków ubezpieczenia pytaj pracowników w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

Informacja o kartach z funkcją zbliżeniową

 1. Karta płatnicza Visa na której umieszczony jest znak graficzny w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, wyposażona jest w aktywną funkcję umożliwiającą wykonywanie transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcja zbliżeniowa to transakcja bezgotówkowa zlecona za pomocą karty w punkcie (usługowym lub handlowym) zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym oznaczonym Visa PayWave lub znakiem graficznym w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, autoryzowana poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez zbliżenie karty do czytnika i użycie poprawnego numeru PIN.
 3. Wydawana karta jest kartą nieaktywną. Aby aktywować kartę jej Użytkownik winien dokonać Transakcji lub innych operacji z użyciem poprawnego numeru PIN.
 4. Limit dla transakcji zbliżeniowej jest ustalany przez organizację Visa i na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN. Niezależnie od limitu transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zachodzić konieczność zrealizowania transakcji zbliżeniowej z wykorzystaniem numeru PIN.
 5. Korzyścią płynącą z użytkowania karty z funkcją zbliżeniową jest szybkość i wygoda w dokonywaniu transakcji zbliżeniowych oraz bezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż karta podczas dokonywania transakcji zbliżeniowej pozostaje cały czas w posiadaniu Użytkownika.
 6. Posiadacz/Użytkownik (osoba której została wydana karta) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty telefonicznie na Infolinii KBS, czynnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerami telefonów: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36, +48 801 151 101 lub bezpośrednio w każdej Placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego .
 7. Posiadacz/Przedstawiciel ustawowy może zarządzać funkcją zbliżeniową tzn. wyłączyć tę funkcję lub ponownie ją włączyć składając w Banku wniosek w tym zakresie. Użytkownik nie będący Posiadaczem może zarządzać funkcją zbliżeniową – w odniesieniu do Karty której jest posiadaczem - wyłącznie w przypadku udzielenia przez Posiadacza pełnomocnictwa w tym zakresie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące kart z funkcją zbliżeniową dostępne są w placówkach Banku.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź
Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.