logo
Karty

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków rozliczeniowych (z wyłączeniem rachunków pomocniczych EFEKT) prowadzonych w walucie PLN, Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje karty debetowe VISA.Posiadacz karty debetowej Visa ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet. Dodatkowo może dokonywać płatności bezstykowych Visa PayWave oraz w oznaczonych terminalach POS wypłacać gotówkę dzięki usłudze Cash Back. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz zabezpieczeniom karta daje swojemu posiadaczowi całodobowy dostęp do swoich środków bez konieczności stania w kolejce do kasy.

Karta kredytowa Visa Classic to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Wygoda korzystania z karty kredytowej to natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu - karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. To najłatwiejszy sposób na wygodny kredyt oraz spełnienie swoich marzeń!

Szanowny Kliencie Krakowskiego Banku Spółdzielczego, użytkowniku karty. Miło nam poinformować, iż Twoją Kartę od 01.07.2022 r. ubezpieczamy w Generali TU S.A. 
Ubezpieczenie do karty płatniczej Generali TU S.A. „Bezpieczna karta dla Klienta” jest bez dodatkowych opłat.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • Nieuprawnione użycie karty
 • Kradzież gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty
 • Towary zakupione przez Ubezpieczonego za pomocą karty płatniczej
 • Zniszczenie lub utrata portfela, torebki, teczki, plecaka, kluczy, dokumentów, kart płatniczych

Warunki ubezpieczenia dostępne są w siedzibie KBS oraz na stronie internetowej banku.
O szczegóły warunków ubezpieczenia pytaj także pracowników w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 

Informacja o kartach z funkcją zbliżeniową

 1. Karta płatnicza Visa na której umieszczony jest znak graficzny w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, wyposażona jest w aktywną funkcję umożliwiającą wykonywanie transakcji zbliżeniowych.
 2. Transakcja zbliżeniowa to transakcja bezgotówkowa zlecona za pomocą karty w punkcie (usługowym lub handlowym) zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym oznaczonym Visa PayWave lub znakiem graficznym w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, autoryzowana poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez zbliżenie karty do czytnika i użycie poprawnego numeru PIN.
 3. Wydawana karta jest kartą nieaktywną. Aby aktywować kartę jej Użytkownik winien dokonać Transakcji lub innych operacji z użyciem poprawnego numeru PIN.
 4. Limit dla transakcji zbliżeniowej jest ustalany przez organizację Visa i na terenie Polski wynosi 100 zł dla jednorazowej transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN. Niezależnie od limitu transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zachodzić konieczność zrealizowania transakcji zbliżeniowej z wykorzystaniem numeru PIN.
 5. Korzyścią płynącą z użytkowania karty z funkcją zbliżeniową jest szybkość i wygoda w dokonywaniu transakcji zbliżeniowych oraz bezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż karta podczas dokonywania transakcji zbliżeniowej pozostaje cały czas w posiadaniu Użytkownika.
 6. Posiadacz/Użytkownik (osoba której została wydana karta) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty telefonicznie na Infolinii KBS, czynnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerami telefonów: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36, +48 801 151 101 lub bezpośrednio w każdej Placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
  Dodatkowo zastrzeżenia karty można dokonać dzwoniąc pod ogólnopolski numer do zastrzegania kart +48 828 828 828 – czynny 7 dni w tygodniu  całodobowo. Szczegółowe informacje w tym Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart znajdują się na stronie  www.zastrzegam.pl
 7. Posiadacz/Przedstawiciel ustawowy może zarządzać funkcją zbliżeniową tzn. wyłączyć tę funkcję lub ponownie ją włączyć składając w Banku wniosek w tym zakresie. Użytkownik nie będący Posiadaczem może zarządzać funkcją zbliżeniową – w odniesieniu do Karty której jest posiadaczem - wyłącznie w przypadku udzielenia przez Posiadacza pełnomocnictwa w tym zakresie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące kart z funkcją zbliżeniową dostępne są w placówkach Banku.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.