logo
Władze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Piotr Skoczek  - Przewodniczący  
2. Edward Tłuszcz - Zastępca Przewodniczącego
3. Jarosław Wrona - Sekretarz
4. Aleksander Badzioch
5. Marta Banach
6. Joanna Bulsza
7. Piotr Łanoszka
8. Agnieszka Marks
9. Wojciech Skruch
10. Piotr Zając
11. Aleksandra Żak

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Piotr Zając - Rada Nadzorcza oddelegowała członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego do czasu powołania na tę funkcję nowego p.o. Prezesa Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy
2. Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
3. Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu
4. Piotr Kubaty – Wiceprezes Zarządu


Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.