logo
Władze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 1. Wojciech Skruch - Przewodniczący
 2. Jerzy Święch - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jarosław Wrona - Sekretarz
 4. Marta Banach
 5. Joanna Bulsza
 6. Agnieszka Marks
 7. Jakub Rynduch
 8. Piotr Zając
 9. Aleksandra Żak


Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 1. Piotr Piłat -  p.o. Prezesa Zarządu 
 2. Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu
 3. Jacek Gawęda - Wiceprezes Zarządu
 4. Sebastian Żbik - Wiceprezes ZarząduCzłonkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.