logo
Władze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 1. Wojciech Skruch - Przewodniczący
 2. Piotr Łanoszka - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jarosław Wrona - Sekretarz
 4. Aleksander Badzioch
 5. Marta Banach
 6. Joanna Bulsza
 7. Agnieszka Marks
 8. Jakub Rynduch
 9. Jerzy Święch
 10. Piotr Zając
 11. Aleksandra Żak


Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 1. Piotr Skoczek - p.o. Prezesa Zarządu   
 2.  Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu
 3. Jacek Gawęda - Wiceprezes Zarządu
 4. Sebastian Żbik - Wiceprezes ZarząduCzłonkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.