logo
Władze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Piotr Skoczek  - Przewodniczący  
2. Edward Tłuszcz - Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Łanoszka - Zastępca Przewodniczącego
4. Jarosław Wrona - Sekretarz
5. Aleksander Badzioch
6. Marta Banach
7. Joanna Bulsza
8. Agnieszka Marks
9. Joanna Mizińska
10. Wojciech Skruch
11. Piotr Zając
12. Aleksandra Żak

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
2. Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
3. Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu
4. Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu
5. Piotr Kubaty – Wiceprezes Zarządu


Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.