logo
Władze

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Piotr Skoczek  - Przewodniczący  
2. Piotr Łanoszka - Zastępca Przewodniczącego
3. Jarosław Wrona - Sekretarz
4. Aleksander Badzioch
5. Marta Banach
6. Joanna Bulsza
7. Agnieszka Marks
8. Wojciech Skruch
9. Piotr Zając
10. Aleksandra Żak

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1. Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
2. Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
3. Mariusz Kumorek - Wiceprezes Zarządu
4. Wojciech Górecki - Wiceprezes Zarządu
5. Artur Morawski - Wiceprezes Zarządu


Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego  spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Zapytaj o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.