logo
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Potrzeba ochrony majątku wynika z Twojej świadomości i odpowiedzialności w tym zakresie. Decydując się na wybór właściwej ochrony dla swojego mienia, chronisz siebie i swoich bliskich przed niespodziewanymi kosztami wynikającymi z utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr majątkowych (np. pożar, zalanie, kradzież). Bywają także sytuacje, gdy przez nasze zaniedbanie lub przypadek wyrządzimy szkodę innej osobie lub na przedmiocie, który do niej należy (np. zalanie sąsiada, zarysowanie samochodu).

Ubezpieczenia majątkowe:

Celem tego typu polisy jest objęcie ochroną majątku osoby ubezpieczonej, przed skutkami zdarzeń losowych, w zakresie określonym umową, a w przypadku zaistnienia zdarzenia aby zapewnić ubezpieczonemu odszkodowanie mające pokryć jego stratę na majątku (np. uszkodzony samochód, zalanie mieszkania, pożar, kradzież mienia).
W ramach dostępnych wariantów ubezpieczeń majątkowych możesz chronić nieruchomość, sprzęt ruchomy, a także wykupić ochronę obowiązkową w zakresie określonym ustawą(np. OC pojazdów mechanicznych, OC rolnika, OC zawodowe).

Ubezpieczenia domu/mieszkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie obowiązkowe OC pojazdu

Ubezpieczenia dodatkowe pojazdów

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.