logo
Karty debetowe Visa dla rachunków

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków rozliczeniowych (z wyłączeniem rachunków pomocniczych EFEKT) prowadzonych w walucie PLN, Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje wydanie karty płatniczej (Visa). Na wniosek posiadacza rachunku, karta może zostać wydana także innej osobie.

Karta Debetowa Visa Standard i Senior


Karta wyposażona w najnowsze funkcjonalności i zabezpieczenia - można nią płacić w sklepie, Internecie, bezstykowo. Daje swojemu posiadaczowi całodobowy dostęp do pieniędzy, bez zbędnego stania w kolejce do okienka kasowego. Dzięki usłudze Cash Back możną nią dokonywać wypłaty gotówki ze swojego konta podczas transakcji płatniczych w terminalach POS (jeśli terminal płatniczy posiada taką funkcjonalność). Dzięki temu udogodnieniu chcemy aby nasi klienci mieli cały czas poczucie nieskrępowanego dostępu do swoich środków oraz aby nie musieli przy sobie nosić zbędnej gotówki, narażając się w ten sposób na jej utratę.

Karta Debetowa Visa Debiut i Student
Karta dla młodzieży uczącej się i studiującej. Dzięki tej karcie posiadacz ma dostęp do swoich środków 24h/7! Kartą tą zapłacić można wszędzie w terminalu POS, w Internecie. Kupując drobne przedmioty możesz płacić za nie błyskawicznie - bezstykowo! Dodatkowo jeżeli zaistnieje potrzeba wypłaty gotówki można to zrobić podczas płatności w sklepie dzięki usłudze Cash back (jeśli terminal płatniczy posiada taką funkcjonalność), albo w sieci ponad 5.000 wskazanych bezprowizyjnych bankomatów na terenie Polski.

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 3 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana wizerunku kart debetowych Visa Debiut i Student. Nowoczesny design karty odzwierciedla zmieniające się upodobania młodych klientów. Zmiana dotyczy nowo wydanych kart oraz kart wznawianych. Równocześnie informujemy, że karty płatnicze z poprzednim wizerunkiem nie tracą ważności, aż do upływu ich terminu.


 

Karta Debetowa Visa Business


Karta debetowa przeznaczona specjalnie dla prywatnych przedsiębiorców. Dzięki niej można płacić za zakupy w terminalach POS i Internecie, posiada też możliwość płatności bezstykowych. Daje przedsiębiorcy ciągły dostęp do środków zgromadzonych na koncie poprzez sieć bankomatów (ponad 5.000 wskazanych bezprowizyjnych urządzeń na terenie Polski) oraz w terminalach płatniczych dzięki usłudze Cash Back (jeśli terminal płatniczy posiada taką funkcjonalność). Dzięki temu że jest to karta wypukła o bardzo eleganckim wyglądzie, swoim charakterem podkreśla prestiż właściciela.

Karta Debetowa Visa Classic VIP

Karta wydawana do konta dla klientów sektora VIP. Oprócz standardowej na dzień dzisiejszy funkcjonalności polegającej na możliwości płacenia w POS-ach, Internecie oraz bezstykowo, karta ta jest kartą wypukłą. Dodatkowo kartą tą można dokonywać bezprowizyjnej wypłaty gotówki w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce, zaś dzięki funkcjonalności Cash Back wypłaty gotówki można zrealizować podczas operacji w terminalach płatniczych (jeśli terminal płatniczy posiada taką funkcjonalność).

Karty płatnicze to nowoczesna i wygodna forma korzystania z pieniędzy. Karta VISA to marka rozpoznawana i ciesząca się zaufaniem na całym świecie.
Kartą Visa:

 • płacisz za towary i usługi w sklepach i punktach usługowych (bez dodatkowych opłat),
 • dokonujesz wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem Visa oraz w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa. W bankomatach KBS, a także innych banków (szczegółowy wykaz na stronie www.kbsbank.com.pl) masz możliwość wypłaty gotówki bez pobierania dodatkowych opłat za transakcje,
 • dokonujesz płatności bezgotówkowych realizowanych w formie zamówień przez Internet.

Nasza karta pozwala również na uzyskanie informacji o aktualnym stanie swojego rachunku za pośrednictwem bankomatów Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz bankomatów innych banków udostępniających taką usługę.
Krakowski Bank Spółdzielczy indywidualnie z każdym klientem ustala limit, w ramach którego można dokonywać wypłat gotówki i płatności za realizowane zakupy. Korzystając z karty płatniczej (Visa) zyskujesz poczucie wygody i bezpieczeństwa: Wygoda - sieć bankomatów umożliwia łatwy dostęp do Twoich pieniędzy przez 24 godziny na dobę. Bezpieczeństwo - znany tylko Tobie numer PIN zabezpiecza przed korzystaniem z Twoich pieniędzy przez osoby niepowołane. Karta objęta jest pakietem ubezpieczeń. Jest wykonana w nowej technologii z materiału o wyższej wytrzymałości, posiada hologram i pasek magnetyczny. W przypadku utraty karty, należy to zgłosić pod następującym numerem telefonu: +48 12 428 62 00.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
 2. Jak mam płacić kartą Visa?
 3. Co to jest PIN?
 4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
 5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
 6. Jak zastrzec kartę?
 7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
 8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
 9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
 10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
Karta VISA jest kartą międzynarodową i umożliwia dokonywanie płatności na całym świecie. Kartą możesz płacić w miejscach, gdzie umieszczony jest znak organizacji płatniczej widniejący na karcie „VISA”.

2. Jak mam płacić kartą Visa?
Płacenie kartą jest operacją bardzo prostą. Jeśli dany punkt akceptuje płatności kartą VISA, po dokonaniu zakupów w zależności czy na karcie jest uruchomiona możliwość płatności zbliżeniowych. Kolejne kroki będą następujące:

 • sprzedawca wpisze kwotę transakcji, poprosi o zbliżenie, wprowadzenie lub przeciągnięcie   karty przez czytnik magnetyczny,
 • zostaniesz poproszony o zatwierdzenie transakcji przez wpisanie kodu PIN na klawiaturze (PIN pad).
  W przypadku dokonywania jednorazowej transakcji zbliżeniowej akceptacja transakcji odbywa się bez wpisania kodu PIN na klawiaturze. Limit transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN, ustalany jest przez organizację VISA i wynosi na chwilę obecną 100 PLN.
 • jeśli potwierdzasz transakcje kodem PIN, zrób to w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły widzieć wpisywanego kodu,
 • po zakończeniu transakcji otrzymasz od  sprzedawcy  kopię potwierdzenia transakcji.

3. Co to jest PIN?
Kod PIN to Twój Osobisty Numer Identyfikacyjny ( Personal Identification Number). Jest to 4 cyfrowy kod powiązany z Twoją kartą. Za jego pomocą akceptujesz wszelkie transakcje, wypłaty gotówki z bankomatów oraz płatności kartą w sklepach. Kod PIN znasz tylko Ty, nie jest zapisany na karcie płatniczej ani przechowywany w Banku. Ze względów bezpieczeństwa nie należy go udostępniać osobom trzecim, ani zapisywać na karcie lub w innym łatwo dostępnym miejscu. Najlepiej go zapamiętać.

4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Bank o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia można dokonać:  na piśmie - osobiście w każdej Placówce Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku www.kbsbank.com.pl albo przesyłką pocztową adresowaną na adres Krakowski Bank Spółdzielczy ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków; ustnie – telefonicznie kontaktując się z numerem Infolinii: 12 428 62 00, 12 428 62 36, 12 422 09 26, 12 422 82 45 lub 801 151 101 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Posiadacza w Placówce Banku, lub w postaci elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.kbsbank.com.pl/reklamacje

5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie listem poleconym. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona drogą elektroniczną. Bank udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji związanych z Usługami płatniczymi; w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji w pozostałych przypadkach. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższych terminach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony odpowiednio do 35 dni roboczych lub 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.

6. Jak zastrzec kartę?
W przypadku kradzieży, zagubienia karty lub przejęcia kodu PIN przez osoby trzecie, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem w celu jej zastrzeżenia. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • zastrzeżeń kart mozna dokonywać na Infolinii KBS, czynnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerami telefonów: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36, +48 12 422 09 26, +48 12 422 82 45, +48 801 151 101,
 • bezpośrednio w każdej Placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

Podczas przyjmowania zastrzeżenia pracownik Banku dokona weryfikacji Twojej tożsamości oraz danych dotyczących zastrzeganej karty.
Dodatkowo zastrzeżenia karty można dokonać dzwoniąc pod ogólnopolski numer do zastrzegania kart +48 828 828 828 – czynny 7 dni w tygodniu  całodobowo. Szczegółowe informacje w tym Regulamin korzystania z Systemu Zastrzegania Kart znajdują się na stronie  www.zastrzegam.pl

7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
Rok i miesiąc, w którym upływa termin ważności, umieszczony jest na karcie. Po informacji „GOOD THRU”, zapisana jest data - dwie pierwsze cyfry to miesiąc, a dwie następne to rok. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca umieszczonego na karcie, np. data 09/19 oznacza, że Twoja karta jest ważna do końca września 2019 r.

8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
Jeśli chciałbyś zrezygnować ze wznowienia Karty, zgłoś to w Banku co najmniej na 30 dni przed upływem ważności karty.

9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
Transakcje dokonywane w innej walucie niż polskie złote (PLN) przeliczane są na walutę rachunku (PLN)  według kursu organizacji płatniczej Visa. Kursy organizacji VISA po których transakcje przeliczane są  na walutę rachunku dostępne są na stronie internetowej organizacji. Użytkownik karty korzystając z kalkulatora na stronie VISA może samodzielnie sprawdzić wysokość kursu po  jakim jest  przeliczana transakcja. Wystarczy na stronie internetowej visa.pl, wpisać w wyszukiwarce - kalkulator walutowy.

10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Karta płatnicza to bardzo bezpieczny i wygodny środek płatniczy. Aby jednak posługiwanie się nią sprawiało Ci maksymalnie dużo radości, warto pamiętać o kilku zasadach:

 1. Jeśli otrzymałeś PIN pocztą, sprawdź czy dotarł w nienaruszonej kopercie. Jeśli zauważysz, że przesyłka była otwierana, natychmiast skontaktuj się z nami.
 2. Kartę podpisz od razu po otrzymaniu i chroń przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 3. Nie noś kodu PIN razem z kartą i nie zapisuj go na karcie, ani w żadnym innym łatwo dostępnym miejscu - najlepiej go zapamiętaj i nikomu nie ujawniaj.
 4. Sprawdzaj kwotę transakcji przed zatwierdzeniem lub podpisaniem rachunku.
 5. Nie korzystaj z pomocy osób nieznajomych przy bankomacie.
 6. Zabieraj potwierdzenia transakcji ze sklepów i wydruki z bankomatów.
 7. Nie przechowuj karty w pobliżu urządzeń elektronicznych, np. telefonu komórkowego, telewizora itp., może to spowodować uszkodzenie jej paska magnetycznego bądź CHIPA

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.