logo
Ubezpieczenia OC zawodowe

Prowadząc własną działalność gospodarczą lub będąc pracownikiem/współpracownikiem firmy świadczącej usługi na rzecz osób trzecich, w niektórych zawodach zobligowany jesteś ustawą do wykupienia OC zawodowego-obowiązkowego (np. lekarz, notariusz, adwokat, architekt). Posiadana polisa w tym zakresie pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno finansowe jak i związane z utratą zdrowia i życia. Ubezpieczenie OC zawodowe pomaga zwiększyć świadomość ryzyka oraz bezpieczeństwo pracowników i poszkodowanych.

Ubezpieczenia zawodowe:

Zadaniem tego typu ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu wykonywanego zawodu za szkody związane z prowadzoną przez niego działalnością zawodową. Wskazane szkody mogą dotyczyć mienia lub strat finansowych osób trzecich. Pracując w sektorze określonym ustawowo do ubezpieczenia obowiązkowego możesz zainteresować się i skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poszerzając zabezpieczenie podstawowe o dodatkowe klauzule, chroniąc tym samym finansowo swój biznes i samego siebie. Taki typ ochrony będzie skuteczny gdy wyrządzisz szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (np. uszkodzenie, zniszczenie lub utrata dokumentów powierzonych, szkody wyrządzone przez podwykonawców, następstwa wypadków ubezpieczeniowych itp.).

Przykładowe dostępne ubezpieczenia OC zawodowe:

  • OC biur nieruchomości i zarządców nieruchomości
  • OC architekta
  • OC biur rachunkowych
  • OC biur prawnych, notariusza, adwokata
  • OC brokerów i multiagentów ubezpieczeniowych
  • OC organizatorów imprez
  • OC rzeczoznawcy, geodety
  • OC lekarza, farmaceuty

W celu zapoznania się z szerokim, dostępnym wachlarzem produktów OC zawodowe zapraszamy do zapoznania się z Kartami Produktów i OWU dostępnymi na stronach internetowych współpracujących z bankiem Towarzystw Ubezpieczeniowych lub w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

 


 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.