logo
Ubezpieczenia OC zawodowe

Prowadząc własną działalność gospodarczą lub będąc pracownikiem/współpracownikiem firmy świadczącej usługi na rzecz osób trzecich, w niektórych zawodach zobligowany jesteś ustawą do wykupienia OC zawodowego-obowiązkowego (np. lekarz, notariusz, adwokat, architekt). Posiadana polisa w tym zakresie pozwala pokryć szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno finansowe jak i związane z utratą zdrowia i życia. Ubezpieczenie OC zawodowe pomaga zwiększyć świadomość ryzyka oraz bezpieczeństwo pracowników i poszkodowanych.

Ubezpieczenia zawodowe:

Zadaniem tego typu ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego w zakresie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu wykonywanego zawodu za szkody związane z prowadzoną przez niego działalnością zawodową. Wskazane szkody mogą dotyczyć mienia lub strat finansowych osób trzecich. Pracując w sektorze określonym ustawowo do ubezpieczenia obowiązkowego możesz zainteresować się i skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poszerzając zabezpieczenie podstawowe o dodatkowe klauzule, chroniąc tym samym finansowo swój biznes i samego siebie. Taki typ ochrony będzie skuteczny gdy wyrządzisz szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (np. uszkodzenie, zniszczenie lub utrata dokumentów powierzonych, szkody wyrządzone przez podwykonawców, następstwa wypadków ubezpieczeniowych itp.).

Przykładowe dostępne ubezpieczenia OC zawodowe:

  • OC biur nieruchomości i zarządców nieruchomości
  • OC architekta
  • OC biur rachunkowych
  • OC biur prawnych, notariusza, adwokata
  • OC brokerów i multiagentów ubezpieczeniowych
  • OC organizatorów imprez
  • OC rzeczoznawcy, geodety
  • OC lekarza, farmaceuty

W celu zapoznania się z szerokim, dostępnym wachlarzem produktów OC zawodowe zapraszamy do zapoznania się z Kartami Produktów i OWU dostępnymi na stronach internetowych współpracujących z bankiem Towarzystw Ubezpieczeniowych lub w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

 


 

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.