logo
Rachunki Rad rodziców

Rachunki Rad Rodziców otwierane są na wniosek uprawnionych osób posiadających pisemne upoważnienie w tym zakresie udzielone przez Radę Rodziców. Na rachunku oszczędnościowym Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunku oszczędnościowym Rady Rodziców jest zmienne i wynosi 0,60% w skali roku.

Ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Rady Rodziców, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

ROR STUDENT

Dodatkowe usługi

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.