logo
Rachunki Rad rodziców

Rachunki Rad Rodziców otwierane są na wniosek uprawnionych osób posiadających pisemne upoważnienie w tym zakresie udzielone przez Radę Rodziców. Na rachunku oszczędnościowym Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunku oszczędnościowym Rady Rodziców jest zmienne a jego wartość wskazuje poniższa tabela:

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
do dnia 31.08.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
od dnia 01.09.2020 r.

0,10%

0,00%

 

Ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Rady Rodziców, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.