logo
Ubezpieczenia osobowe

Osoby odpowiedzialne i przewidujące dbają o swoich bliskich oraz zabezpieczają się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Do ubezpieczeń chroniących zdrowie należą ubezpieczenia z grupy ubezpieczeń osobowych, które szczególnie zalecane są dla prowadzących aktywne życie, uprawiających sporty lub podróżujących.

Ubezpieczenia osobowe:

Założeniem tego typu polisy jest ochrona osoby ubezpieczonej w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia losowego dotyczącego szkody na osobie. Dzięki posiadanej polisie możesz liczyć na odszkodowanie w przypadku doznania szkody na osobie (np. choroba, złamanie, operacja, koszty leczenia), a w przypadku śmierci ubezpieczonego, podobnie jak przy ubezpieczeniu na życie wypłacane są środki osobom wskazanym w polisie (najczęściej rodzinie) ułatwiające załatwienie formalności związanych z pogrzebem lub zapewniające utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie.

Ubezpieczenie Turystyczne

Ubezpieczenie NNW

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.