logo
Klienci indywidualni
Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje usługi dewizowe dla klientów indywidualnych obejmujące:

Otwieranie i prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych dla osób fizycznych będących rezydentami i nierezydentami: - rachunków oszczędnościowych (a vista),

Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

  • USD - 0,00 %
  • EUR - 0,00 %

Minimalna kwota wpłaty 10 USD lub 10 EUR.

Prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej stopie procentowej w walutach wymienialnych USD i EUR na okresy: 3, 6, 12, miesięcy.
Minimalna kwota wplaty wynosi 100 USD lub 100 EUR.
Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

Dla EUR:

OKRES
TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
DO 30.09.2020 r.

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.10.2020 r.
3 MIESIĄCE 0,05 0,01
6 MIESIĘCY 0,05 0,01
12 MIESIĘCY 0,05 0,01

Dla USD:

OKRES
TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
DO 30.09.2020 r.

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.10.2020 r.
3 MIESIĄCE 0,50 0,01
6 MIESIĘCY 0,55 0,01
12 MIESIĘCY 0,60 0,01

Szanowni Państwo,
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z systematycznym obniżaniem stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, z dniem 1 października 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych w walucie EURO i USD o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §19 pkt. 1 ust. 1, 2, 4, 5 Regulaminu dla posiadaczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie wymienialnej w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli przed dniem 01.10.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 

Lokaty celowe z dopłatą w walucie USD i EUR
Lokata daje możliwość dopłaty w trakcie jej trwania. W każdej chwili można powiększyć kwotę lokaty... i dodatkowy zysk. Wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawiania ich na rachunku.

  • okres oszczędzania: 3, 6 lub 12 miesięcy
  • minimalna kwota pierwszej wpłaty: 200 USD lub 150 EUR
  • minimalna kwota wpłat uzupełniających: 50 USD lub 50 EUR

Oprocentowanie lokat jest zmienne i w stosunku rocznym wynosi:

Dla EUR:

OKRES
TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
DO 30.09.2020 r.

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.10.2020 r.
3 MIESIĄCE 0,05 0,01
6 MIESIĘCY 0,05 0,01
12 MIESIĘCY 0,05 0,01

Dla USD:

OKRES
TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
DO 30.09.2020 r.

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.10.2020 r.
3 MIESIĄCE 0,50 0,01
6 MIESIĘCY 0,55 0,01
12 MIESIĘCY 0,60 0,01

Szanowni Państwo,
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z systematycznym obniżaniem stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, z dniem 1 października 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych – celowych z dopłatą w walucie EURO i USD. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi pkt. 11, 13, 19 Regulaminu dla posiadaczy lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych - celowych z dopłatą w walutach wymienialnych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli przed dniem 01.10.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 

Dokonywanie poleceń przelewów w walucie obcej oraz poleceń przelewu SEPA oraz otrzymywanie poleceń przelewów w walucie obcej oraz poleceń przelewu SEPA
KBS na życzenie klienta realizuje zlecenia płatnicze we wszystkich walutach wymienialnych. Dyspozycje mogą składać zarówno klienci KBS jak i osoby nie posiadające rachunku bankowego. Polecenia przelewów w walucie obcej oraz polecenia przelewu SEPA wykonywane są za pośrednictwem międzynarodowego, skomputeryzowanego systemu telekomunikacyjnego SWIFT, dzięki któremu obsługa jest wykonywana szybko, tanio i bezpiecznie.

Skup i sprzedaż walut obcych na rachunek oraz w gotówce.
Klienci indywidualni posiadający rachunek w KBS mogą na swój rachunek oraz w kasach kupować i sprzedawać waluty obce po konkurencyjnych cenach. Istnieje możliwość negocjacji kursów.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.