logo
Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

2017

 • Krakowski Bank Spółdzielczy zajął I miejsce w XVI edycji Konkursu Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalne organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Celem Konkursu jest wyróżnienie banków spółdzielczych, które aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju swoich regionów i lokalnych środowisk.

2015

 • Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2014 w kategorii Złoty Donator za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem. Ten zaszczytny tytuł nasz Bank otrzymał już po raz siódmy.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał nagrodę „Orzeł Agrobiznesu” 2015 za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu. Konkurs pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka organizuje Agencja EMS.
 • Zwycięzcą tegorocznej edycji rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze" 2015 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy" w kategorii Największe banki został Krakowski Bank Spółdzielczy.

   

2014

 • Nagroda specjalna dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego w kategorii  „Największe Banki” w krajowym rankingu organizowanym przez miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

 

2013

 • Oskar Spółdzielczości Polskiej 2013 przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 • Nagroda Główna dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego w kategorii  „Największe Banki” w krajowym rankingu organizowanym przez miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

2012

 • Krakowski Bank Spółdzielczy zajął I miejsce w kategorii „Największe banki” w krajowym rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycja 2012 organizowanym przez miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł „Jakość Roku 2011” w kategorii usługa za bankowość internetową KBS24. JAKOŚĆ ROKU to największy projakościowy konkurs w Polsce. Jego organizatorzy, redakcje - Biznes Raport (Dziennik Gazeta Prawna) i Economy Life TODAY (Rzeczpospolita) - stawiają na promocję najlepszych polskich przedsiębiorstw. Tych, którym prześwieca jasno określony cel -najwyższa jakość pracy, produkcji i zarządzania.
 

 

2010

 

 • Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Krakowa za wspieranie rozwoju miasta w dziedzinie kultury w roku 2009. Nasz bank otrzymał Statuetkę i dyplom Brązowego Donatora - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem.
  To zaszczytne wyróżnienie nasz Bank otrzymał już po raz szósty.
 • Kapituła Nagrody Magazynu „Tęcza Polska” przyznała honorowy tytuł „Menadżer – Spółdzielca 2010” dla Zbigniewa Bodziocha Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego za systematyczne zwiększanie potencjału ekonomicznego Banku, propagowanie idei spółdzielczej oraz szeroką działalność społeczno – kulturalną.
  Konkurs dla najlepszych spółdzielczych menedżerów organizował Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz redakcja magazynu "Tęcza Polska"
 • Krakowski Bank Spółdzielczy zajął I miejsce w kategorii „Największe banki” w krajowym rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycja 2010 organizowanym przez miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”
 • Biuro Informacji Kredytowej przyznało nagrodę Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu za zajęcje I miejsca w kategorii „Największe banki” w rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycja 2010
 • Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł „Solidny Pracodawca 2009" w kategorii ogólnopolskiej w konkursie organizowanym przez redakcję „Rzecz o Biznesie” – dodatku do dziennika „Rzeczpospolita”. Konkurs organizowany jest od sześciu lat i jego celem jest promowanie podmiotów gospodarczych cechujących się wzorcową polityką personalną przekładającą się na jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym polskim rynku

2009

 • Krakowski Bank Spółdzielczy po raz piaty otrzymał zaszczytne wyróżnienie - „Mecenas Kultury Krakowa roku 2008” w kategorii „Złoty Donator” - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem
 • Statuetka Euro FIRMY 2009 Województwa Małopolskiego w konkursie organizowanym pod patronatem Vice Premiera RP i Ministra Gospodarki oraz Marszałka i Wojewody Małopolskiego. Nasz Bank został wyróżniony jako firma spełniająca standardy europejskie. Otrzymana nagroda to wyraz uznania dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego za wysoką jakość usług świadczonych instytucjom, przedsiębiorcom i mieszkańcom oraz stałe unowocześnianie swojej oferty
 • I miejsce w kategorii „Największe banki” w krajowym rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” organizowanym przez miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”


2008

 • I miejsce w konkursie Gepardy Biznesu 2008 w kategorii „Najdynamiczniejszy polski bank spółdzielczy”


2007

 • Certyfikat Spółdzielczego Znaku Jakości na okres od 23 czerwca 2007r do 31 grudnia 2008r nadany przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej.
 • Dyplom uznania za objęcie patronatem największej liczby Szkolnych Kas Oszczędności – uczestników konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym” w roku szkolnym 2006/2007 organizowanym przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A i zrzeszone Banki Spółdzielcze.
 • „Mecenas Kultury Krakowa roku 2006” - tytuł nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa za najciekawszą formę, ciągłość i efektywność mecenatu. To zaszczytne wyróżnienie nasz Bank otrzymał już po raz czwarty.
 • „Lider Informatyki Instytucji Finansowych 2006” – wyróżnienie „Gazety Bankowej” w V edycji konkursu na najlepszy projekt informatyczny w bankowości
 • „Lider Małopolski” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2006 w Małopolsce” - konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • „Spółdzielczy Zarząd Roku 2006” – konkurs „Elita Zarządzania 2006” organizowany przez Grupa Media Partner

2006

 • "Bank Spółdzielczy Przyjazny Firmie" – I miejsce w ogólnopolskim sondażu przeprowadzonym przez Grupę Media Partner  
 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • KBS po raz trzeci otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2005 nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa

2005

 • Tytuł "Lider Bankowości Spółdzielczej w 2004 roku" nadany przez "Gazetę Bankową" i "Bank i Rolnictwo"
 • KBS po raz drugi otrzymuje tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2004 nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa
 • KBS zostaje laureatem konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz fundację Warszawski Instytut Bankowości

2004

 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • Nagroda Gospodarcza Wojewody Małopolskiego

2003

 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Najlepsza Instytucja Finansowa
 • Wyróżnienie Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Bank w służbie społeczności lokalnej"
 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • Dyplom "Wyróżniający się Bank Spółdzielczy"
 • Złota Firma z Szafirem województwa małopolskiego
 • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przyznał Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu I miejsce w kat. siła ekonomiczna w rankingu polskich banków spółdzielczych 2002
 • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przyznał - wyróżnienie za zajęcie punktowanego miejsca w kategorii efektywność w rankingu Polskich BS 2002
 • Kapituła odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych nadaje KBS godło "Partner godny zaufania KZBS"

2002

 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • Złota Firma Z Rubinem – 2002

2001

 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • Mecenas Kultury Krakowa roku 2000 za najciekawszą formę i efektywny mecenat nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa
 • Złota Firma Regionu Małopolski 2001
 • Lider Regionu Małopolski 2001
 • Tytuł "Złota Firma 2001 roku

2000

 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"
 • "Lider Regionu Małopolski"
 • "Lider Grupy KZBS 2000"
 • Tytuł "Prymus 2000"

1999

 • Nagroda Krajowego Związku Banków Spółdzielczych "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"

1997

 • Tygodnik "Wieści" przyznał KBS nagrodę "Krakowskiego Tygrysa Gospodarki""Bank Spółdzielczy Przyjazny Firmie" – I miejsce w ogólnopolskim sondażu przeprowadzonym przez Grupę Media Partner
skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.