logo
Tarcza finansowa PFR 2.0

Decyzje o rozliczeniu subwencji finansowej

Zgodnie z przyjętym przez PFR procesem obsługi subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. został zakończony kolejny etap tego procesu jakim były umorzenia subwencji.

Założeniem Programu Tarcza Finansowa 2.0. było umorzenie w 100% subwencji po spełnieniu określonych warunków przez Beneficjenta.

Wydawanie decyzji umorzeniowych miało miejsce w dniach 13-15 lipiec 2022 r. 

Decyzje zostały udostępnione w bankowości elektronicznej Przedsiębiorców.

Decyzje mają status:

  1. granted – umorzenie w 100%;
  2. granted-changed – umorzenie w części;
  3. rejected after scoring – zwrot subwencji z uwagi na niezłożenie oświadczenia o rozliczeniu;
  4. stopped – wstrzymane wydanie decyzji.

Decyzje ze statusem granted changed mają wskazaną określoną kwotę do zwrotu, czyli subwencja nie jest umorzona w 100%. Przedsiębiorca został zobowiązany do zwrotu nieumorzonej części subwencji do 15 września 2022 r. na rachunek bankowy PFR wskazany w decyzji umorzeniowej. Kwota do zwrotu (nieumorzona część subwencji) może zawierać także kwotę niezwróconej przez Przedsiębiorcę nadwyżki finansowej (termin na zwrot minął 30 czerwca 2022 r.). Od tej część subwencji od 1 lipca 2022 r. Przedsiębiorca powinien liczyć odsetki ustawowe – kwota ta powinna być zwrócona niezwłocznie.

Decyzje ze statusem rejected after scoring wskazują, że Przedsiębiorca nie złożył w wymaganym przez PFR czasie oświadczenia o rozliczeniu subwencji. W takiej sytuacji PFR jednoznacznie wskazuje, że klient zobowiązany jest zwrócić subwencję w całości.

Jeśli Przedsiębiorca otrzymał w bankowości elektronicznej komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, powinien oczekiwać na wydanie decyzji przez PFR lub na kontakt ze strony banku. Do czasu otrzymania decyzji Przedsiębiorca nie powinien inicjować postępowania wyjaśniającego oraz podejmować jakichkolwiek innych działań. Weryfikacja wstrzymanych decyzji jest realizowana przez PFR niezależnie od postępowań wyjaśniających.


Regulamin dostępny pod linkiem:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.