logo
Opłaty i prowizje

Obniżenie kosztów kredytów w przypadku wcześniejszej spłaty
W dniu 11 września 2019 r. ogłoszony został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C−383/18, w którym TSUE orzekł, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK oraz Rzecznika Finansowego Konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE.
Klienci, którzy zawarli umowę o kredyt na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim, czyli od dnia 18.12.2011 r. i spłacili kredyt przed terminem wyznaczonym w umowie, mogą występować do Banku o ponowne rozliczenie i zwrot części kosztów kredytu.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź
Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.