logo
Bankowość internetowa KBS24

Przelewy i płatności bez wychodzenia z domu? Teraz jest to możliwe dzięki ofercie bankowości elektronicznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Proponujemy przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na:

 • dokonywanie przelewów na rachunki w naszym i innych bankach,
 • dokonywanie przelewów zagranicznych,
 • zakładanie, modyfikację i likwidację lokat,
 • tworzenie poleceń przelewu,
 • tworzenie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • tworzenie definicji przelewów (np. ZUS, US i inne),
 • realizowanie zleceń stałych,
 • przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności,
 • przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych,
 • przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut,
 • przeglądanie blokad środków na rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi,
 • wyszukiwanie Urzędów Skarbowych,
 • doładowanie kont telefonów komórkowych prepaid z rachunków prowadzonych w walucie PLN.

 

Pomoc techniczna systemu KBS24:
tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36 czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2016 r. funkcjonalność usługi bankowości internetowej KBS24 została rozszerzona o możliwość realizacji szybkich przelewów w systemie płatności BlueCash, przelewów w systemie Sorbnet2 oraz możliwość zarządzania przez Użytkownika limitami kart debetowych.

Czym są Płatności BlueCash?
System Płatności BlueCash umożliwia wykonywanie międzybankowych przelewów ekspresowych które docierają niezwłocznie do odbiorcy. Tak szybkie przelewy są tylko możliwe pomiędzy bankami uczestnikami systemu BlueCash. W celu skorzystania z przelewu ekspresowego należy wybrać odpowiednią opcję w bankowości elektronicznej KBS24 (Szybki Przelew BlueCash jako typ przelewu), podać dane odbiorcy i gotowe. Funkcję podmiotu prowadzącego System płatności BlueCash, a także izby rozliczeniowej i agenta rozrachunkowego pełni uznana na rynku firma Blue Media S.A.

Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że dla użytkowników systemu KBS24 udostępniony został system bankowości mobilnej mKBS, stanowiący kanał dostępu do systemu bankowości internetowej poprzez aplikację mobilną, umożliwiający obsługę Rachunków poprzez urządzenie mobilne z dostępem do internetu.
Dzięki aplikacji na urządzenia mobilne możesz sprawdzić stan swojego konta, wykonać przelew, ustanowić zlecenie stałe czy założyć lokatę, doładować telefon. Korzystanie z wersji mobilnej jest bezpłatne i będzie możliwe dla osób posiadających bankowość elektroniczną KBS24, po zainstalowaniu w telefonie aplikacji mKBS.
Wyszukaj bezpłatną aplikacje mKBS w sklepie z aplikacjami, pobierz i zainstaluj, a następnie loguj się do bankowości mobilnej za pomocą tego samego loginu i hasła, którego używasz do bankowości elektronicznej KBS24.
Sklep z aplikacjami należy wybrać w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w smartfonie:
- dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Android aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play


- dla urządzeń typu iPhone lub iPad aplikacja dostępna jest w sklepie App Store


- dla urządzeń z zainstalowanym Windows Phone aplikacja dostępna jest w Sklepie Windows Phone


- dla urządzeń z zainstalowanym systemem BlackBerry aplikacja dostępna jest w sklepie BlackBerry

Korzyści dla użytkowników

 • niezwykle prosty w obsłudze interfejs użytkownika,
 • możliwość pełnej obsługi rachunku za pośrednictwem smartfona czy tabletu - aplikacja umożliwia sprawdzenie stanu konta, wykonanie przelewu, ustanowienie zlecenia stałego, założenie lokaty, doładowania telefonu,
 • możliwość znalezienia najbliższej placówki KBS i bankomatu bezprowizyjnego - dzięki usłudze geolokalizacji,
 • dostęp do informacji na temat posiadanych przez Ciebie produktów bankowych (dostępnych w usłudze KBS24),
 • wykonywanie transakcji za pomocą kilku dotknięć ekranu!

 

Bezpieczeństwo - aby dbać o bezpieczeństwo swojego konta oraz telefonu pamiętaj o kilku bardzo ważnych zasadach:

 • nie zapisuj danych do logowania (loginu i hasła) w telefonie,
 • pamiętaj o aktualizowaniu oprogramowania na swoim telefonie,
 • zainstaluj oprogramowanie antywirusowe w swoim urządzeniu,
 • pobieraj i instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł, przed pobraniem czytaj opinie innych użytkowników o aplikacjach,
 • po zakończeniu pracy w mKBS pamiętaj o wylogowaniu się,
 • pomyśl o blokadzie Twojego smartfona - poprzez kod PIN czy dodatkowe hasła.

 

Częste pytania
Co muszę zrobić, żeby korzystać z aplikacji mKBS?
Przede wszystkim musisz posiadać smartfon lub tablet z systemem Android, Windows Mobile, iOS lub BlackBerry oraz podpisaną umowę bankowości elektronicznej KBS24. Jeśli spełniasz te dwa warunki - możesz pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami (linki znajdziesz na naszej stronie www.kbsbank.com.pl) . Po zainstalowaniu aplikacji możesz już korzystać z bankowości mobilnej.

Pobrałem aplikację mKBS. Gdzie mogę ją znaleźć?
Po pobraniu i zainstalowaniu, aplikacja będzie widoczna w menu Twojego smartfona, pod nazwą „mKBS". Za pomocą jakiego identyfikatora i hasła loguję się do mKBS?
Do logowania w bankowości mobilnej używaj tego samego loginu i hasła, które otrzymałeś do KBS24.

Czy mogę zapoznać się z aplikacja nie posiadając loginu i hasła?
TAK, w aplikację wbudowana jest wersja demonstracyjna. Po zainstalowaniu aplikacji na swoim urządzeniu dotknij w prawym górnym roku ekranu i wybierz „wersja demo wypróbuj mKBS”.

Jakie operacje mogę wykonywać przez mKBS? Za pośrednictwem mobilnej wersji naszej bankowości elektronicznej możesz sprawdzić stan swojego rachunku, wykonać przelew, założyć czy zlikwidować lokatę, ustanowić zlecenie stałe oraz znaleźć najbliższą placówkę naszego banku czy bankomat.

Czy poprzez mKBS mogę dokonać przelewu na dowolny rachunek bankowy?
Oczywiście, poprzez naszą bankowość mobilną możesz wykonać przelew zarówno do zdefiniowanych kontrahentów, jak również na dowolne rachunki. Możesz także zrobić przelew do ZUS-u oraz US.

Jeśli zablokowałem serwis mobilny to równocześnie blokuje dostęp do serwisu internetowego?
Tak, zablokowanie dostępu do rachunku poprzez system mobilny blokuje dostęp do serwisu internetowego i odwrotnie - zablokowanie kanału internetowego uniemożliwia zalogowanie przez serwis mobilny. Aby odblokować dostęp do rachunku prosimy o kontakt z Infolinią KBS.

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.