logo
Karta kredytowa Visa Classic

Międzynarodowa karta kredytowa Visa Classic Krakowskiego Banku Spółdzielczego to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Wygoda korzystania z karty kredytowej to natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu - karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. To najłatwiejszy sposób na wygodny kredyt!

Po zakończeniu miesięcznego cyklu rozliczeniowego KBS przesyła wyciąg z rachunku karty, podając jednocześnie minimalną kwotę spłaty (zaledwie 5% całkowitego zadłużenia) oraz termin jej dokonania. Sam decydujesz jaką część zadłużenia spłacisz. Aby otrzymać kartę kredytową Visa Classic, nie musisz mieć konta w naszym Banku!

Kredyt odnawialny w Karcie kredytowej.
Oprocentowanie zmienne: 8,46% (WIBOR 12M + marża Banku: 5,36%).
Kwota kredytu: od 1.000 zł do 50.000 zł.
Okres spłaty: 24 miesiące.
Opłata: po pierwszym roku obsługi karty – 80 zł oraz 50 zł - za każdy kolejny rok obsługi karty - pobierana po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy. Opłata pobierana jest, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła mniej niż 6.000,00 zł.
Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,73%, przy następujących założeniach: całkowita kwota limitu w karcie (bez kredytowanych kosztów) 4.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.197,08 zł, oprocentowanie zmienne 8,46% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 197,08 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 197,08zł), spłata kredytu nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach kapitałowych. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Przyjęto także założenie, że wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi nie mniej niż 6.000,00 zł.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Możesz mieć kredyt za darmo!
Dzięki karcie kredytowej Visa Classic możesz swobodnie dokonywać transakcji w ramach uzgodnionego z Bankiem limitu. Za dokonane płatności bezgotówkowe nie pobieramy prowizji.
Na spłatę zadłużenia bez odsetek z tytułu transakcji bezgotówkowych masz czas do 55 dni! Jeśli spłacisz całość zadłużenia do 25 dnia następnego miesiąca, to KBS nie nalicza oprocentowania od transakcji bezgotówkowych!

Korzystaj gdzie chcesz!
Przy pomocy karty kredytowej Visa Classic możesz płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem Visa. Wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem Visa oraz w bankach członkowskich organizacji Visa. Nasza karta kredytowa umożliwia również regulować płatności realizowane w formie zamówień przez internet oraz pozwala na sprawdzenie wysokości zadłużenia lub wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę. Karta pozwala realizować transakcje w kraju i za granicą. Podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwić się o miejscową walutę. Swobodnie korzystaj z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich.

Elastycznie dopasowana!
Wysokość limitu karty jest ustalana indywidualnie dla każdego Posiadacza karty kredytowej. Minimalna kwota limitu karty wynosi 1.000 zł, a maksymalna kwota limitu karty wynosi 50.000 zł.
Okres ważności karty kredytowej Visa Classic wynosi 2 lata, a jej wznowienie następuje automatycznie na kolejny okres ważności karty, o ile na 30 dni przed upływem okresu ważności karty dotychczas używanej Posiadacz karty nie zgłosi rezygnacji. Wznowienie karty powoduje przedłużenie terminu ostatecznej spłaty limitu kredytowego z uwzględnieniem okresu ważności karty, czyli przedłużeniem trwania umowy na takich samych warunkach na następny okres wznawianej karty.

Bezpieczna karta!
Karta kredytowa Visa Classic Krakowskiego Banku Spółdzielczego to jedna z najbezpieczniejszych kart na rynku. W standardzie oprócz paska magnetycznego posiada elektroniczny chip oraz pakiet ubezpieczeń. Karta kredytowa Visa Classic wymaga potwierdzenia płatności kodem PIN. Ewentualną utratę karty kredytowej należy bezzwłocznie zgłosić na Infolinii KBS pod numerami  telefonu: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 lub 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Informacja o zabezpieczeniu 3D Secure
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że od dnia 10.05.2017r. dla dodatkowego bezpieczeństwa płatności internetowych kartami płatniczymi Krakowskiego Banku Spółdzielczego została wprowadzona możliwość bezpłatnego korzystania z zabezpieczenia „3D Secure”.
W związku z powyższym podajemy definicje i zasady jak korzystać z zabezpieczenia 3D Secure. Potrzebne definicje
kod SMS 3D Secure – przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Posiadacza karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure,
zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza karty kodu SMS 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.
Zasady korzystania

 1. Autoryzacje transakcji na odległość dokonywanych przy użyciu Kartyz zabezpieczeniem 3D Secure przebiegają poprzez podanie danych Karty (np. numer Karty, dane Posiadacza karty, data ważności, CVV2/CVC2) oraz dodatkowo kodu SMS 3D Secure.
 2. Kod SMS 3D Secure jest generowany dla transakcji internetowej zawieranej z akceptantem, który wdrożył zabezpieczenie 3D Secure.
 3. Transakcja na odległość, dla której akceptant wymaga podania kodu SMS 3D Secure nie zostanie zrealizowana, jeśli:
  1. Posiadacz karty nie wskazał numeru telefonu komórkowego do usługi,
  2. Posiadacz karty nie podał lub podał błędny kod SMS 3D Secure.
 4. Błędne wprowadzenie dwóch kolejno przekazanych do danej transakcji kodów SMS 3D Secure spowoduje odmowę realizacji transakcji.
 5. Numer telefonu, na który będą wysyłane kody SMS 3D Secure, może być podany przez Posiadacza karty w Oddziale Banku, albo telefonicznie na Infolinii KBS pod numerami  telefonu: +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 lub 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Urządzenia, na które Kredytobiorca/Posiadacz karty będzie otrzymywał kody SMS 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi karty.

Zachęcamy do sprawdzenia i aktualizacji numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody SMS 3D Secure.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
 2. Jak mam płacić kartą Visa ?
 3. Co to jest PIN?
 4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
 5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
 6. Jak zastrzec kartę?
 7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
 8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
 9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
 10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

1. Gdzie mogę płacić kartą Visa Krakowskiego Banku Spółdzielczego?
Karta VISA jest kartą międzynarodową i umożliwia dokonywanie płatności na całym świecie. Kartą możesz płacić w miejscach, gdzie umieszczony jest znak organizacji płatniczej widniejący na karcie „VISA”.

2. Jak mam płacić kartą Visa?
Płacenie kartą jest operacją bardzo prostą. Jeśli dany punkt akceptuje płatności kartą VISA, po dokonaniu zakupów w zależności czy na karcie jest uruchomiona możliwość płatności zbliżeniowych. Kolejne kroki będą następujące:

 • sprzedawca wpisze kwotę transakcji, poprosi o zbliżenie, wprowadzenie lub przeciągnięcie   karty przez czytnik magnetyczny,
 • zostaniesz poproszony o zatwierdzenie transakcji przez wpisanie kodu PIN na klawiaturze (PIN pad).
  W przypadku dokonywania jednorazowej transakcji zbliżeniowej akceptacja transakcji odbywa się bez wpisania kodu PIN na klawiaturze. Limit transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN, ustalany jest przez organizację VISA i wynosi na chwilę obecną 100 PLN.
 • jeśli potwierdzasz transakcje kodem PIN, zrób to w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły widzieć wpisywanego kodu,
 • po zakończeniu transakcji otrzymasz od  sprzedawcy  kopię potwierdzenia transakcji.
3. Co to jest PIN?

Kod PIN to Twój Osobisty Numer Identyfikacyjny ( Personal Identification Number). Jest to 4 cyfrowy kod powiązany z Twoją kartą. Za jego pomocą akceptujesz wszelkie transakcje, wypłaty gotówki z bankomatów oraz płatności kartą w sklepach. Kod PIN znasz tylko Ty, nie jest zapisany na karcie płatniczej ani przechowywany w Banku. Ze względów bezpieczeństwa nie należy go udostępniać osobom trzecim, ani zapisywać na karcie lub w innym łatwo dostępnym miejscu. Najlepiej go zapamiętać.

4. Co mam zrobić, jeśli na rachunku karty jest transakcja, której nie dokonałem?
W takim przypadku powinieneś niezwłocznie zgłosić reklamację tej transakcji. Złożyć ją można pisemnie lub ustnie za pośrednictwem siedziby Banku a także w każdej placówce Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku www. kbsbank.com.pl; pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków; poprzez skorzystanie z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Banku; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  sekretariat@kbsbank.com.pl lub telefonicznie lub faxem pod numerem telefonu Infolinii KBS 12 428 62 00 lub 12 428 62 36.

5. Ile trwa postępowanie reklamacyjne?
Bank udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej wysłanej listem poleconym lub na wniosek Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie jednak nie później niż: w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji związanych z usługami płatniczymi; w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w pozostałych przypadkach.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższych  terminach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony odpowiednio do 35 dni roboczych lub 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.

6. Jak zastrzec kartę?
W przypadku kradzieży, zagubienia karty lub przejęcia kodu PIN przez osoby trzecie, niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem w celu jej zastrzeżenia. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 • zastrzeżeń kart można dokonywać na Infolinii KBS pod numerami telefonu +48 12 428 62 00, +48 12 428 62 36 oraz 801 151 101, czynnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • bezpośrednio w każdym Oddziale Krakowskiego Banku Spółdzielczego,

Podczas przyjmowania zastrzeżenia pracownik Banku dokona weryfikacji Twojej tożsamości oraz danych dotyczących zastrzeganej karty.

7. Do kiedy moja karta Visa jest ważna?
Rok i miesiąc, w którym upływa termin ważności, umieszczony jest na karcie. Po informacji „GOOD THRU”, zapisana jest data - dwie pierwsze cyfry to miesiąc, a dwie następne to rok. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca umieszczonego na karcie, np. data 09/19 oznacza, że Twoja karta jest ważna do końca września 2019 r.

8. Jeśli będę chciał zrezygnować ze wznowienia karty na kolejny okres ważności?
Jeśli chciałbyś zrezygnować ze wznowienia Karty, zgłoś to w Banku co najmniej na 30 dni przed upływem ważności karty.

9. Jak rozliczane są transakcje zagraniczne dokonane kartą?
Transakcje dokonywane w innej walucie niż polskie złote (PLN) przeliczane są na walutę rachunku (PLN)  według kursu organizacji płatniczej Visa. Kursy organizacji VISA po których transakcje przeliczane są  na walutę rachunku dostępne są na stronie internetowej organizacji. Użytkownik karty korzystając z kalkulatora na stronie VISA może samodzielnie sprawdzić wysokość kursu po  jakim jest  przeliczana transakcja. Wystarczy na stronie internetowej visa.pl, wpisać w wyszukiwarce - kalkulator walutowy.

10. Najważniejsze porady dla posiadaczy kart Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Karta płatnicza to bardzo bezpieczny i wygodny środek płatniczy. Aby jednak posługiwanie się nią sprawiało Ci maksymalnie dużo radości, warto pamiętać o kilku zasadach:

 1. Jeśli otrzymałeś PIN pocztą, sprawdź czy dotarł w nienaruszonej kopercie. Jeśli zauważysz, że przesyłka była otwierana, natychmiast skontaktuj się z nami.
 2. Kartę podpisz od razu po otrzymaniu i chroń przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 3. Nie noś kodu PIN razem z kartą i nie zapisuj go na karcie, ani w żadnym innym łatwo dostępnym miejscu - najlepiej go zapamiętaj i nikomu nie ujawniaj.
 4. Sprawdzaj kwotę transakcji przed zatwierdzeniem lub podpisaniem rachunku.
 5. Nie korzystaj z pomocy osób nieznajomych przy bankomacie.
 6. Zabieraj potwierdzenia transakcji ze sklepów i wydruki z bankomatów.
 7. Nie przechowuj karty w pobliżu urządzeń elektronicznych, np. telefonu komórkowego, telewizora itp., może to spowodować uszkodzenie jej paska magnetycznego bądź CHIPA

 

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.