logo
Ubezpieczenia firm

Prowadząc firmę możesz być narażony na błędy w sztuce spowodowane przez niekompetentnych pracowników, lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń być narażonym na szkody, które nieumyślnie lub przez niedbalstwo są efektem prowadzonej działalności. Ubezpieczenie firmy jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i ma na celu zabezpieczenie  majątku przedsiębiorstwa oraz przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwie wykonane usługi, niewywiązanie się z zawartej umowy, a także stanowić ochronę indywidualną, ze względu na specyfikę branży, w której porusza się firma.

Ubezpieczenia firmy:

Celem tego rodzaju ubezpieczenia jest przede wszystkim zapewnienie ochrony mienia firmy. Ze względu na rodzaje prowadzonej działalności zakres tego rodzaju ubezpieczenia jest bardzo szeroki i może łączyć w sobie zarówno elementy ubezpieczenia samej firmy, jak i ubezpieczenia kontrahentów, podwykonawców, stron umów lub osób i podmiotów na rzecz których realizowane są świadczone usługi. Ubezpieczenie może obejmować budynki, wyposażenie, maszyny, a także sprzęt elektroniczny, środki obrotowe czy gotówkę w kasie. Zawarta polisa może chronić osoby kluczowe z punktu widzenia działania firmy oraz osiągany dochód, utratę zysku lub czynszu, również koszty prowadzonej działalności.
Zakres ochrony dla swojej firmy należy dobrać indywidualnie do typu prowadzonej działalności (np. polisa dla aptek, hoteli, lekarzy, fryzjerów, restauracji, sklepów itp.).

W celu zapoznania się z szerokim, dostępnym wachlarzem produktów dla firm zapraszamy do zapoznania się z Kartami Produktów i OWU dostępnymi na stronach internetowych współpracujących z bankiem Towarzystw Ubezpieczeniowych lub w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.