logo
Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych od wielu lat służą kształtowaniu wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowaniu wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także popularyzują wiedzę na temat bankowości. Otwierane są na wniosek „Opiekuna” SKO, wybranego przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych SKO jest zmienne i wynosi 1,50% w skali roku.


Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych SKO, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Zimowy”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt „Tęcza”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Konkurs SKO

IV Edycja

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.