logo
Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych od wielu lat służą kształtowaniu wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowaniu wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także popularyzują wiedzę na temat bankowości. Otwierane są na wniosek „Opiekuna” SKO, wybranego przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych SKO jest zmienne a jego wartość wskazuje poniższa tabela:

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
do dnia 30.06.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
do dnia 31.08.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
od dnia 01.09.2020 r.

1,00%

0,50%

0,10%

 

Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych SKO, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.