logo
Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych od wielu lat służą kształtowaniu wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowaniu wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także popularyzują wiedzę na temat bankowości. Otwierane są na wniosek „Opiekuna” SKO, wybranego przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych SKO jest zmienne i wynosi 1,50% w skali roku.


Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych SKO, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Słoneczny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.