logo
Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Rachunki Szkolnych Kas Oszczędnościowych od wielu lat służą kształtowaniu wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowaniu wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także popularyzują wiedzę na temat bankowości. Otwierane są na wniosek „Opiekuna” SKO, wybranego przez Radę Pedagogiczną spośród nauczycieli. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych SKO jest zmienne a jego wartość wskazuje poniższa tabela:

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
do dnia 30.06.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
do dnia 31.08.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące
od dnia 01.09.2020 r.

1,00%

0,50%

0,10%

 

Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych SKO, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.