logo
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Wskazany rodzaj ubezpieczenia ma za zadanie pokrycie strat w przypadku nieumyślonego wyrządzenia szkody innej osobie zarówno na niej samej (np. poparzenie, złamanie nogi), jak i na posiadanym mieniu (np. przerysowanie samochodu przez rowerek dziecka, zbicie szyby).

ZAKRES ochrony:

 • Szkody wyrządzone osobom trzecim;
 • Szkody związane z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości;
 • Szkody powstałe na skutek krótkoterminowego użytkowania pomieszczeń (np. podczas wyjazdów turystycznych, służbowych, integracyjnych);
 • Szkody powstałe na skutek uprawiania amatorskiego sportu;
 • Szkody powstałe w następstwie sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi;
 • Szkody powstałe wskutek użytkowania do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych modeli pojazdów, statków wodnych, latających i dronów;
 • Pokrycie kosztów obrony sądowej przy roszczeniu poszkodowanego; 
 • Szkody wyrządzone przez pomoc domową.

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

 • Osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych;
 • Osób posiadających niepełnoletnie dzieci lub zwierzęta;
 • Wszystkich osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe;
 • Uprawiających amatorsko sporty;
 • Aktywnie podróżujących, także z rodziną lub ze zwierzętami.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • Zabezpieczenie przed niezamierzoną szkodą na osobie trzeciej lub majątku innej osoby;
 • Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych przedmiotów;
 • Pokrycie strat finansowych wyrządzonych osobom trzecim.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.