logo
Ubezpieczenie domu/mieszkania

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Wybierając ten rodzaj ochrony możesz zabezpieczyć   swoje mienie, czyli nieruchomość oraz ruchomości domowe (przedmioty wewnątrz i na zewnątrz budynku) w wariantach pełnej ochrony (all-risk) lub w wariantach według własnych preferencji.
Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć m.in. domu, mieszkania, budynku gospodarczego, budynku w stadium budowy, domku letniskowego, hali itp. Ubezpieczenie nieruchomości może także stanowić zabezpieczenie kredytu.

ZAKRES ochrony:

 • Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Kradzież i kradzież z włamaniem;
 • Stłuczenia elementów szklanych;
 • Uszkodzenie i zniszczenie mienia w wyniku wandalizmu i graffiti;
 • Rabunku mienia osobistego poza miejscem ubezpieczenia;
 • Assistance na domowe awarie;
 • Panele fotowoltaiczne;
 • Sprzęt specjalistyczny, antyki.

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

 • Posiadających tytuł prawny do ubezpieczanego mienia;
 • Wynajmujących nieruchomość;
 • Oczekujących ochrony/obawiających się kosztów uszkodzenia lub utraty majątku;
 • Ubezpieczane mienie znajduje się na terenie Polski.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • Zabezpieczenie finansowe posiadanego mienia;
 • Ochrona dorobku życia w sytuacji zdarzenia losowego;
 • Szeroki zakres ochrony indywidualnie dopasowany do potrzeb;
 • Zabezpieczenie spłacanego kredytu;
 • Szybka obsługa i likwidacja szkód gwarantowana przez stabilnego Ubezpieczyciela.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.