logo
Ubezpieczenie dodatkowe pojazdów

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Rozszerzenie ochrony obowiązkowego OC pojazdów stanowiące zabezpieczenie posiadanego i ubezpieczonego pojazdu od kradzieży, czynników atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych (np. grad, upadek drzewa, zderzenie ze zwierzęciem).
W wariantach rozszerzonych możliwość ubezpieczenia szyb, pasażerów oraz rozszerzenia pakietu assistance np. o holowanie za granicą, naprawę w autoryzowanym serwisie lub ochronę zniżek przy odnowieniu ubezpieczenia w kolejnym roku, w przypadku wystąpienia szkody w posiadanej polisie.

ZAKRES ochrony:

 • Autocasco;
 • Organizacja i pokrycie kosztów Assistance w wariantach Polska i Europa;
 • NNW osób podróżujących pojazdem (kierowcy i pasażerów);
 • Ubezpieczenie szyb, opon i bagażu;
 • Rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym;
 • Ochrona zniżek OC i AC;
 • Ubezpieczenie straty finansowej (GAP);
 • Naprawa pojazdu w wariantach ASO, warsztat, kosztorys;
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego, akcesoriów motocyklowych;
 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa (z tytułu czynów niedozwolonych);
 • Ubezpieczenia oklejenia pojazdu.

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do właścicieli i użytkowników pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji; zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • Zabezpieczenie finansowe posiadanego mienia;
 • Zapewnienie odszkodowania osobom poszkodowanym;
 • Brak ukrytych udziałów własnych przy ustalaniu odszkodowania;
 • Możliwość otrzymania pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu;
 • Wybór wariantu assistance według własnego uznania i zakresu;
 • Rozliczenie także metodą kosztorysową (gotówka do ręki) lub fakturami;
 • Szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych według potrzeb ubezpieczającego;
 • Szybka obsługa i likwidacja szkód gwarantowana przez stabilnego Ubezpieczyciela.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.