logo
Raporty okresowe

Typ raportu raport roczny
Numer 12/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2020
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2020.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.
Załączniki:
Raport roczny za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formacie xml
Informacja dodatkowa 2020 cz. I
Informacja dodatkowa 2020 cz. II
Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2020 r.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 r.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor – Wiceprezes Zarządu


Typ raportu Raport półroczny
Numer 10/2020
data dodania 30.09.2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK1020 i SBK0923, przekazujemy w załączeniu - stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport półroczny za rok 2020 w/g stanu na dzień 30.06.2020 r.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020r.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2020r.
Informacja dodatkowa
Oświadczenie Zarządu
Osoby reprezentujące podmiot:
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu


Typ raportu raport roczny
Numer 6/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2019
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2019.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.

Załączniki:
•    Sprawozdanie Zarządu 2019
•    Sprawozdanie finansowe za rok 2019
•    Informacja dodatkowa 2019 cz I
•    Informacja dodatkowa 2019 cz II
•    Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2019 r.
•    Oświadczenie1
•    Oświadczenie2
•    Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2019 r.

Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek – Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja – Wiceprezes Zarządu


Typ raportu Raport półroczny
Numer 4/2019
data dodania 30.09.2019
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK1020 i SBK0923, przekazujemy w załączeniu - stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport półroczny za rok 2019 w/g stanu na dzień 30.06.2019r., obejmujący:

 1. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r.,
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za I półrocze 2019r.,
 3. oświadczenie Zarządu Banku w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Zbigniew Bodzioch- Prezes Zarządu
 • Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu raport roczny
Numer 3/2019
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2018
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2018.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.

Załączniki:
Sprawozdanie Zarządu 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Informacja dodatkowa 2018 cz I
Informacja dodatkowa 2018 cz II
Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2018
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2018
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2018 w formacie XML 
Sprawozdanie  finansowe KBS w formie XML

Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu
• Andrzej Grzybek – Wiceprezes Zarządu


Typ raportu Raport półroczny
Numer 4/2018
data dodania 28.09.2018
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK1020 i SBK0923, przekazujemy w załączeniu - stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport półroczny za rok 2018 w/g stanu na dzień 30.06.2018r., obejmujący:

 1. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r.,
 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego
  za I półrocze 2018r.,
 3. oświadczenie Zarządu Banku w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
 • Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu Raport roczny
Numer 3/2018
Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2017
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2017.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.
Załączniki:

PismoZarządu 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Informacja dodatkowa 2017 cz I
Informacja dodatkowa 2017 cz II
Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie1
Oświadczenie2
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 2017

Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra – Wiceprezes Zarządu


typ raportu Raport półroczny
numer 4/2017
data dodania 4.09.2017r.
Podmiot    Krakowski Bank Spółdzielczy
Śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
Działając w imieniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, jako emitenta obligacji na okaziciela serii SBK1020 i SBK0923, przekazujemy w załączeniu - stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport półroczny za rok 2017 w/g stanu na dzień 30.06.2017r., obejmujący:
1. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r., 
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego
za I półrocze 2017r.,
3. oświadczenie Zarządu Banku w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym.
Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

Raport roczny Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2016.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu § 14.
Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Andrzej Grzybek – Wiceprezes Zarządu
 • Józef Nasiadka – Wiceprezes Zarządu

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.