logo
Raporty bieżące EBI

Typ raportu: Raport bieżący nr 2/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana daty przekazania Raportu Rocznego za 2021 rok
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje o zmianie daty przekazania Raportu Rocznego za 2021 rok z dnia 31 maja 2022 roku, wskazanej  w Raporcie Bieżącym nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku,  na dzień 16 maja 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr 1/2022
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2022
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2022 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2021 przekazany zostanie w dniu 31 maja 2022 r.,
- raport półroczny za rok 2022 przekazany zostanie w dniu 30 września 2022 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt. 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Tomasz Styczyński - p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 20/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 08.12.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Artura Morawskiego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 13.12.2021 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Pana Artura Morawskiego oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - § 5 ust. 1 pkt 9
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Wojciech Górecki - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 19/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała do Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Tomasza Styczyńskiego na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 29 października 2021 r.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie p.o. Prezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 18/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 października 2021 Piotr Kubaty - Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem od dnia 29 października 2021 r.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 17/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 8 października 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego nadzorującego Pion Technologii i Operacji Pana Wojciecha Góreckiego – uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Piotr Zając - członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 16/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 5 października 2021 roku Pan Edward Tłuszcz złożył rezygnację z pełnionej funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dniem 5 października 2021 roku.
Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Piotr Zając - członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu


Typ raportu: Raport bieżący Numer: 14/2021
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku członek Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Joanna Mizińska złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 27 sierpnia 2021r.
Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Mariusz Kumorek – Wiceprezes Zarządu
• Jacek Gawęda – Pełnomocnik Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 13/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 28 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu:

  • odwołała Wiceprezesa Pionu Technologii i Operacji Artura Mikołajczyka,
  • przyjęła rezygnację p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Marcjasza,
    - powyższe uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia
  • oddelegowała członka Rady Nadzorczej Piotra Zająca do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego do czasu powołania na tę funkcję nowego p.o. Prezesa Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy
    - uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła, że do czasu powierzenia nowemu Wiceprezesowi Pionu Technologii i Operacji nadzór nad tym pionem sprawowany będzie kolegialnie przez wszystkich członków Zarządu.
Życiorys oraz stosowne oświadczenie oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust. 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Jacek Gawęda – Pełnomocnik Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 11/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2021 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. – w dniu 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu Raport bieżący numer: 10/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie 
Informacja  o  przekazaniu  do  publicznej  wiadomości  przez Krakowski  Bank Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Zarząd  Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął  decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i  stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.
Podstawa prawna: 
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
  • Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 9/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego - aktualizacja raportu nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 25.02.2021 r. o powołaniu Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na mocy powyższej uchwały Pan Piotr Kubaty zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 16.06.2021 r. zamiast z dniem 16.09.2021 r. jak podano w raporcie z dnia 26.02.2021 r.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 8/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym - uzupełnienie raportu z dnia 25 lutego 2021 r.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu nr 6/2021z dnia 25 lutego 2021 r. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys i stosowne oświadczenie Pani Elżbiety Staniszewskiej – Antoniak kuratora Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 7/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego wybrała Pana Piotra Kubatego na Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze skutkiem od dnia 16.09.2021 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Piotra Kubatego oraz stosowne oświadczenie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 6/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 5/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu  25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym celem poprawy sytuacji Banku.
Funkcja kuratora zastała powierzona Pani Elżbiecie Staniszewskiej - Antoniak.
Pani Elżbieta Staniszewska - Antoniak ukończyła studia wyższe oraz posiada 28-letni staż pracy w bankowości, w tym 20-letni na stanowiskach kierowniczych.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 4/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu:
odwołano Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Grzybka z Zarządu Banku,
odwołano Wiceprezesa Zarządu Tomasza Tuteję z Zarządu Banku,
powołano Pana Mariusza Kumorka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjęła także uchwałę o czasowym powierzeniu Wiceprezes Zarządu Pani Irenie Wiktor dodatkowo funkcji Wiceprezesa Zarządu Nadzorującego Pion Ryzyka, do obowiązków którego będzie należało między innymi nadzorowanie zarządzania ryzykami istotnymi w działalności Banku.
Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Życiorys powołanego Wiceprezesa Zarządu oraz stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz – p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 3/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2021
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2021 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2020 przekazany zostanie w dniu 31 maja  2021 r.,
- raport półroczny za rok 2021 przekazany zostanie w dniu 30 września 2021 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 2/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji
Zarząd Krakowskiego Bank Spółdzielczego w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r. informuje, że kadencja członków Rady Nadzorczej na podstawie statutu Banku wynosi 4 lata.
Oświadczenia członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego wymagane na podstawie załącznika nr 1 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 1/2021
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Wybór przez Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego członków Rady Nadzorczej
Krakowski Bank Spółdzielczy informuje, że Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie, na podstawie §16 ust. 3 pkt 15) Statutu, w związku z § 25 Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu 15 stycznia 2021 r., po zakończeniu procedury wyborów do Rady Nadzorczej, zgodnie z protokołem głosowania, dokonało wyboru następujących członków Rady Nadzorczej:
• Aleksander Badzioch
• Marta Banach
• Joanna Bulsza
• Piotr Łanoszka
• Agnieszka Marks
• Joanna Mizińska
• Piotr Skoczek
• Wojciech Skruch
• Edward Tłuszcz
• Jarosław Wrona
• Piotr Zając
• Aleksandra Żak
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Dariusz Marcjasz- p.o. Prezesa Zarządu
• Irena Wiktor - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący numer: 11/2020
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie osoby zarządzającej
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd Banku powołał Pana Mariusza Kumorka na funkcję prokurenta Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.
Życiorys powołanego Prokurenta oraz stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 9/2020
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez były Zarząd Banku
W dniu 22 września 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego złożył w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i § 3 oraz z art. 296 § 1a  kodeksu karnego przez Zarząd Banku w składzie przed zmianami, które miały miejsce począwszy od dnia 16 czerwca 2020 roku (co do których publikowane były raporty bieżące).
Zawiadomienie jest następstwem czynności kontrolnych Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego dotyczących niektórych umów kredytowych. U podstaw tych czynności stały również wyniki kontroli Krakowskiego Banku Spółdzielczego przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zawiadomienie zostało złożone zgodnie z upoważnieniem udzielonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą na mocy jej uchwały z dnia 17 września 2020 roku.
Podstawa prawna:
1)    art. 7 i art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku,
2)    § 17 ust. 1 regulaminu Alternatywnego Systemu.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Anna Paździor – Pełnomocnik Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 8/2020
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 08 września  2020 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego dokonała zmian w składzie Zarządu: odwołała Wiceprezesa Zarządu Piotra Wojnarowskiego z Zarządu Banku oraz powołała Pana Artura Mikołajczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.
Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Życiorys powołanego Wiceprezesa Zarządu  oraz stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 7/2020
Podmiot: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Podjęcie obowiązków powołanego na p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pana Dariusza Marcjasza.
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że powołany na p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pan Dariusz Marcjasz objął stanowisko z dniem 01.09.2020 r.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu


Typ raportu: Raport bieżący nr: 5/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Korekta raportu bieżącego z dnia 24.06.2020 r. dotyczącego powołania na p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego precyzuje informację zawartą w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczącą powołania na p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pana Dariusza Marcjasza. Powołany p.o. Prezes Zarządu obejmie stanowisko po uregulowaniu zobowiązań wobec dotychczasowego pracodawcy.
Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 4/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Powołanie na Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała Pana Dariusza Marcjasza na funkcję Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Banku.
Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany na stanowisko Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Banku oświadczył, że:
•    w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
•    w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
•    nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów  znajdujących się w upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
•    nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
•    nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Życiorys powołanego Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 ust 1 pkt 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 3/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiany w składzie Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 16 czerwca  2020 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego  dokonała zmian w składzie Zarządu: odwołała Prezesa Zarządu Zbigniewa Bodziocha z Zarządu Banku
odwołała Wiceprezesa Zarządu Kazimierza Górę z Zarządu Banku
odwołała Wiceprezesa Zarządu Józefa Nasiadkę z Zarządu Banku
powołano Panią Irenę Wiktor na funkcję Wiceprezes Zarządu Banku
powołano Pana Piotra Wojnarowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku
Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego uchwaliła, że do czasu wyboru Prezesa Zarządu pracami Zarządu kierować będzie Pani Irena Wiktor.
Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołani Wiceprezesi Zarządu Banku, każdyz osobna oświadczył, że:
•    w okresie  ostatnich trzech latach, nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego,
•    w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,
•    w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
•    nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów znajdujących się w upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
•    nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
•    nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Życiorysy powołanych Wiceprezesów Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §5 pkt 1 ust 9.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Andrzej Grzybek- Wiceprezes Zarządu
•    Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Typ raportu: Raport bieżący nr: 2/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019r.
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że raport roczny za rok 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2020 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. – w dniu 29 maja 2020r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący nr: 1/2020
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2020
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2020 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2019 przekazany zostanie w dniu 29 maja  2020r.,
- raport półroczny za rok 2020 przekazany zostanie w dniu 30 września 2020r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący numer 2/2019
Podmiot    Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  informuje, że raport roczny za rok 2018 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – w dniu 31 maja 2019 r.
Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego wynika ze zmian w harmonogramie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz opinii z badania sprawozdania finansowego. 
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu
• Andrzej Grzybek – Wiceprezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący nr: 1/2019
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2019
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2019 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2018 przekazany zostanie w dniu 31 maja 2019r.,
- raport półroczny za rok 2019 przekazany zostanie w dniu 30 września 2019r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu raport bieżący numer 2/2018
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za  2017r.
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  informuje, że raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2018 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. – w dniu 30 maja 2018 r.
Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego wynika ze zmian w harmonogramie sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący nr: 1/2018
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2018
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2018 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2017 przekazany zostanie w dniu 30 maja  2018r.,
- raport półroczny za rok 2018 przekazany zostanie w dniu 28 września 2018r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

Typ raportu: Raport bieżący nr: 3/2017
Podmiot Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2017
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że raport półroczny za 2017r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 września 2017 roku, a nie jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. – w dniu 30 września 2017 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2. Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące podmiot:
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu

Informacja o datach przekazania raportów okresowych w roku 2017
Zarząd Krakowskiego  Banku Spółdzielczego z siedzibą w  Krakowie  przekazuje informacje o datach przekazania w roku 2017 raportów okresowych:
- raport roczny za rok 2016 przekazany zostanie w dniu 31 maja  2017r.,
- raport półroczny za rok 2017 przekazany zostanie w dniu 30 września 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" §19 pkt 1.
Osoby reprezentujące podmiot:
•    Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
•    Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.