logo
Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 1/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja o przekazaniu do publicznej wiadomości przez Krakowski Bank Spółdzielczy wstępnych nieaudytowanych danych finansowych Banku za 2020 rok
Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej wstępnych niezaudytowanych danych finansowych Banku
za 2020 rok.
Wybrane niezaudytowane dane finansowe publikowane według stanu na koniec 2020 roku obejmują następujące pozycje: bilans, rachunek zysków i strat oraz wybrane wskaźniki finansowe i stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
Prezentowane nieaudytowane dane finansowe będą jeszcze przedmiotem badania przez firmę audytorską i mogą ulec zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

 • Dariusz Marcjasz - p.o. Prezesa Zarządu
 • Artur Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 4/2020
Data sporządzenia: 2020-10-20
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Podstawa prawna Art. 17 ust 1 MAR -informacje poufne
Treść raportu:
W dniu 19 października 2020 roku Bank otrzymał postanowienie Prokuratury Okręgowej w Krakowie w przedmiocie wszczęcia śledztwa.
Powyższe postępowanie prowadzone  jest w związku z zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i § 3 oraz z art. 296 § 1a kk. przez Zarząd Banku z dnia 22 września 2020 roku, o którym Bank informował w raporcie bieżącym EBI nr 9/2020.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 3/2020
Data sporządzenia: 2020-10-06
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 05 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 02 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 01 października 2020 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących emitenta
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 12/2019
Data sporządzenia: 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

• Tomasz Tuteja - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 11/2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 10/2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 16.10.2019r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 16.10.2019r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu i Bankiem Spółdzielczym Bytom jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 14 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2019r. oraz uchwały nr 19 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Siewierzu z dnia 18.06.2019r., Krakowski Bank Spółdzielczy przejął Bank Spółdzielczy w Siewierzu. Podstawą prawną działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 15 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2019r. oraz uchwały nr 8/ZP/2019 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Bytom z dnia 27.06.2019r., Krakowski Bank Spółdzielczy przejął Bank Spółdzielczy Bytom. Podstawą prawną działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Zbigniew Bodzioch - Prezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 8/2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes ZarząduRaport bieżący nr 7/2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Mateusza Zborowskiego, tj. dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes ZarząduRaport bieżący nr 6/2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Podstawa prawna:
Inne uregulowania:
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu
28 czerwca 2019 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym podjęto m.in. następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku,
• Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 zamykającego się sumą bilansową netto: 3 031 017 941,21 zł oraz zyskiem netto w wysokości 5 892 959,01 zł,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Prezesa Zarządu Zbigniewa Bodziocha,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Grzybka,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Kazimierza Góry,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Tomasza Tutei,
• Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku w osobie Wiceprezesa Zarządu Józefa Nasiadki,
• Uchwała w sprawie łączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Siewierzu. Stosownie do treści przepisu art. 124 ustawy Prawo bankowe połączenie banków nastąpi po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
• Uchwała w sprawie łączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym Bytom. Stosownie do treści przepisu art. 124 ustawy Prawo bankowe połączenie banków nastąpi po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018
w kwocie 5 892 959,01 złotych w sposób następujący:
- na fundusz zasobowy 4 716 959,01 zł,
- na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 1 000 000,00 zł,
- na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 176 000,00 zł,
• Uchwała w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć tj. 4 000 000 000,- zł (słownie: cztery miliardy),
Podstawa prawna:  artykuł 17 ust 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 596/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Radyi dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Raport bieżący nr 5/2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna:
Inne uregulowania:
Treść raportu:    Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 14) Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na mocy podjętej uchwały nr 119/2019 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020  i 2021 rok. Umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego emitenta zostanie podpisana z następującym podmiotem: Bilans BRK Ceglarek i Partnerzy – Biegli Rewidenci - Spółka Partnerska z siedzibą w Raciborzu 47- 400 przy ul. Morcinka 1, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3255, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000271442, NIP: 6391903004, REGON: 240549390. Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2013r. oraz za lata 2017 i 2018.
Przedłużenie umowy o badanie  nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa zostanie zawarta na okres wykonywania przedmiotu umowy, to jest przeprowadzenia przeglądu  i badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2019, 2020 i 2021.

 

Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Mateusza Zborowskiego, tj. dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2019
Data sporządzenia: 2019-02-28
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza, tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Emitent) informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od Pana Edwarda Tłuszcza tj. członka Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
• Andrzej Grzybek - Wiceprezes Zarządu
• Kazimierz Góra - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Wybór biegłego rewidenta
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza, jako organ uprawniony na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 14) Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na mocy podjętej uchwały nr 157/2017 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. Umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego emitenta zostanie podpisana z następującym podmiotem: Bilans BRK Ceglarek i Partnerzy – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z siedzibą w Raciborzu 47- 400 przy ul. Morcinka 1, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3255, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000271442, NIP: 639-19-03-004, REGON: 240549390. Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2013r.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa zostanie zawarta na okres wykonywania przedmiotu umowy, to jest przeprowadzenia przeglądu  i badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2017-2018.

 

 

Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja o Zebraniu Przedstawicieli
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie, na którym m.in.:

 1. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 2. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Podjęto Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego za rok 2016 zamykającego się sumą bilansową netto: 2 806 833 799,54 zł oraz zyskiem w wysokości 8 040 577,68 zł.
 4. Podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Banku.
 5. Zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 r. w kwocie 8 040 577,68 zł w sposób następujący:
  1. Na fundusz zasobowy 5 799 577,68 zł
  2. Na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2 000 000,00 zł
  3. Na oprocentowanie kwot wpłaconych na udziały 241 000,00 zł
 6. Oprocentowanie nalicza się i wypłaca za faktyczną liczbę dni z zastosowaniem stopy procentowej w wysokości 1,70 % w stosunku rocznym, według zasad określonych w §. 47 ust. 3 pkt 2) Statutu Banku. Różnicą wynikłą z naliczenia oprocentowania należy uznać fundusz zasobowy Banku.Wypłata oprocentowania nastąpi po upływie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. Członkom połączonych Banków Spółdzielczych: - Banku Spółdzielczego w Praszce,- Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach oprocentowanie udziałów nie przysługuje.
 7. Postanawiano stratę poniesioną od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. połączonego Banku Spółdzielczego w Praszce w wysokości: 1 398 562,20 zł oraz połączonego Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach w wysokości: 941 240,58 zł to jest w łącznej wysokości: 2 339 802,78 zł pokryć z funduszu zasobowego Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Uchwalono największą sumę zobowiązań, jaką Bank może zaciągać, tj. 4.000.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliardy).

Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Raport bieżący nr 3/2017

Data sporządzenia: 2017-04-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Informacja poufna – uzyskanie informacji o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 14.04.2017r. uzyskał informację o wpisie dokonanym w dniu 13.04.2017r. do Krajowego Rejestru Sadowego o połączeniu Krakowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Praszce i Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach jako bankami przejmowanymi.
Na podstawie uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 6/1/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Praszce, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Praszce. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut banku przejmującego -
Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na podstawie uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr 10/2016 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mierzęcicach, Krakowski Bank Spółdzielczy przejmuje Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach. Podstawa prawna działania połączonych banków jest statut Banku przejmującego - Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 2/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000150910 - jako bankiem przejmowanym.O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1/2017

Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Informacja poufna – uzyskanie zgody KNF na połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Praszce 
Podstawa prawna: Inne uregulowania 
Treść raportu: Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie z dniem 30 września 2016 r. Krakowskiego Banku Spółdzielczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000078979 jako banku przejmującego z Bakiem Spółdzielczym w Praszce zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 0000079237 - jako bankiem przejmowanym. O rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym finalizującej połączenie Banków Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Podstawa prawna: artykuł 17 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta: Krakowski Bank Spółdzielczy
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI 
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 14 lipca 2016 r., Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.