logo
Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

 • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • zakup działki budowlanej,
 • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
 • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
 • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
 • refinansowanie wydatków mieszkaniowych,
 • wykończenie lokalu mieszkalnego zakupionego na rynku pierwotnym,
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kwota kredytu: od 50.000 zł!
Okres kredytowania: do 30 lat.
Brak opłaty przygotowawczej!
Brak opłat za wcześniejszą spłatę!
Oprocentowanie: 7,49% (WIBOR 3M + marża Banku: 2,75%) albo 7,29% (WIBOR 3M+marża Banku: 2,55%) w przypadku udziału własnego w wysokości co najmniej 50% wartości kredytowanej inwestycji. Stawka WIBOR obowiązuje w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.). 
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1,50%.
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego: 253.000 zł,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego: 220.300,30 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 473.300,30 zł,
 • zmienne oprocentowanie kredytu 7,49% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i Marży Banku,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 8,08%,
 • 221 rat w wysokości: 2.113,14 zł (kapitał + odsetki),
 • Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
 • Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 214.000,05 zł.
 • Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 3.795,00 zł.
 • Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
 • koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
 • Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
  - Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 135 zł).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 253.000 zł, spłacanego w 221 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 316.250 zł została ubezpieczona przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15 B. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 01.04.2022r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Generali Towarzystwo Ubezpieczeń został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź
Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.