logo
Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

 • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • zakup działki budowlanej,
 • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
 • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
 • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
 • refinansowanie wydatków mieszkaniowych
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kwota kredytu: od 50.000 zł!
Okres kredytowania: do 20 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania może zostać wydłużony do 25 lat w przypadku posiadania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wnioskowanego kredytu.
Brak opłaty przygotowawczej!
Brak opłat za wcześniejszą spłatę!
Oprocentowanie: 2,96% (WIBOR 3M + marża Banku: 2,75%) albo 2,76% (WIBOR 3M+marża Banku: 2,55%) w przypadku udziału własnego w wysokości co najmniej 50% wartości kredytowanej inwestycji.
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1,50%.
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego: 220.000 zł,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego: 67.854,30 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 287.854,30 zł,
 • zmienne oprocentowanie kredytu 2,96% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i Marży Banku,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 3,29%,
 • 210 rat w wysokości: 1.343,68 zł (kapitał + odsetki),
 • Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
 • Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 62.172,80 zł.
 • Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 3.300 zł.
 • Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
 • koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
 • Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
  1. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 135 zł).
  2. Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 220.000 zł, spłacanego w 210 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 275.000 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Grupa Generali) z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 03.03.2021 r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

 

 

 

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.