logo
Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

 • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • zakup działki budowlanej,
 • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
 • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
 • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
 • refinansowanie wydatków mieszkaniowych
 • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kwota kredytu: od 50.000 zł!
Okres kredytowania: do 20 lat, z zastrzeżeniem, że okres kredytowania może zostać wydłużony do 25 lat w przypadku posiadania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wnioskowanego kredytu.
Brak opłaty przygotowawczej!
Brak opłat za wcześniejszą spłatę!
Oprocentowanie: 3,91% (WIBOR 3M + marża banku),
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1,50%!
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego: 178.000,00 zł,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego: 65.091,52 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 243.091,52 zł,
 • zmienne oprocentowanie kredytu 3,91% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i Marży Banku,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,16%,
 • 194 rat w wysokości: 1.239,19 zł (kapitał + odsetki).
 • Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
  • Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 62.402,52 zł.
  • Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 2.670,00 zł.
  • Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
   1. koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
   2. koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
  • Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
   1. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 133,50 zł).
   2. Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 178.000 zł, spłacanego w 194 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 222.500 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Grupa Generali) z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 01.01.2020 r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.