logo
Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS w promocji

Zapraszamy do skorzystania z kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w promocji, który udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

  • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym (w tym w trakcie budowy przez Dewelopera) i wtórnym,
  • zakup działki budowlanej,
  • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
  • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
  • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
  • refinansowanie wydatków mieszkaniowych,
  • wykończenie lokalu mieszkalnego zakupionego na rynku pierwotnym,
  • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzających uzyskać Kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”. Kredyt wymaga zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej marży Banku i niższej prowizji z tytułu udzielenia kredytu, w stosunku do stawek standardowych stosowanych w odniesieniu do Klientów nie korzystających z Promocji.

Promocyjna wysokość prowizji z tytułu udzielenia kredytu: 0%.

Promocyjna wysokość marży: 1,99%.

Promocja dotyczy kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową.

Biorąc kredyt z oprocentowaniem zmiennym Kredytobiorca ponosi ryzyko stopy procentowej. Oznacza to, że w przypadku wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Po każdej zmianie wartości wskaźnika referencyjnego kwota raty kredytu może rosnąć lub maleć. Oprocentowanie oparte o WIBOR 3M może ulegać zmianie co kwartał, począwszy od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

Promocja jest dostępna dla wszystkich Uczestników Promocji, którzy w dowolnej placówce Banku złożą wniosek o udzielenie Kredytu wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Bank dokumentami w terminie od dnia 08 lipca 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku z uwzględnieniem czternastodniowego terminu związania Banku treścią formularza informacyjnego przekazanego Uczestnikowi Promocji uwzględniającego promocyjne warunki kredytowania. Przyznanie Kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego.

Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kwota kredytu: od 50.000 zł do 2.000.000 zł.

Okres kredytowania: do 30 lat.

Brak opłaty przygotowawczej.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest:

  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (nie dotyczy nieruchomości gruntowej) w całym okresie trwania umowy kredytu, a w okresie realizacji inwestycji - z tytułu umowy ubezpieczenia budowy.

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,34%, przy następujących założeniach: umowa zawarta na 264 miesiące, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 300.000,00 zł, całkowity koszt kredytu 340.002,47 zł (w tym:
odsetki 330.853,47 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 9.130 zł i jest to suma składek w całym okresie kredytowania w przypadku zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem KBS, podatek PCC z tyt. ustanowienia hipoteki 19 zł), całkowita kwota do zapłaty 640.002,47 zł.
Zmienne oprocentowanie kredytu 7,84% w stosunku rocznym stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży Banku 1,99%, (przyjęta stawka WIBOR obowiązuje w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r). Spłata Kredytu nastąpi w 264 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 263 równe raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości 2.389,62 zł, ostatnia 264 rata wyrównawcza w wysokości 2.383,41 zł.
Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 300.000 zł została ubezpieczona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ten został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.06.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Reprezentatywny przykład dotyczy Uczestników Promocji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Nasza propozycja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego także z oprocentowaniem okresowo stałym (nie objęty Promocją)

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.