logo
Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS w promocji

Zapraszamy do skorzystania z kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w promocji, który udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

  • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
  • zakup działki budowlanej,
  • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
  • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
  • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
  • refinansowanie wydatków mieszkaniowych,
  • wykończenie lokalu mieszkalnego zakupionego na rynku pierwotnym,
  • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzających uzyskać Kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”. Kredyt wymaga zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości mieszkalnej.

Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej marży Banku i prowizji z tytułu udzielenia kredytu niż wynika to z regularnego cennika.

Promocyjna wysokość prowizji z tytułu udzielenia kredytu: 0%.

Promocyjna wysokość marży: 1,99%.

Promocja dotyczy kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową.

Biorąc kredyt z oprocentowaniem zmiennym Kredytobiorca ponosi ryzyko stopy procentowej. Oznacza to, że w przypadku wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Po każdej zmianie wartości wskaźnika referencyjnego kwota raty kredytu może rosnąć lub maleć.

Promocja jest dostępna dla wszystkich Uczestników Promocji, którzy w dowolnej placówce Banku złożą wniosek o udzielenie Kredytu wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Bank dokumentami w terminie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. oraz z uwzględnieniem czternastodniowego terminu związania Banku treścią formularza informacyjnego przekazanego Uczestnikowi Promocji uwzględniającego promocyjne warunki kredytowania. Przyznanie Kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego.
Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kwota kredytu: od 50.000 zł do 2.000.000 zł.

Okres kredytowania: do 30 lat.

Brak opłaty przygotowawczej.

Brak opłat za wcześniejszą spłatę.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest:

  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (nie dotyczy nieruchomości gruntowej) w całym okresie trwania umowy kredytu, a w okresie realizacji inwestycji - z tytułu umowy ubezpieczenia budowy.

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,34%, przy następujących założeniach:
umowa zawarta na 211 miesięcy, całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów): 253.000 zł, całkowity koszt kredytu hipotecznego: 230.085,74 zł, w tym:
suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 223.399,91 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) od ustanowienia hipoteki: 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu od ognia i innych zdarzeń losowych składka roczna, płatna z góry (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem KBS: 362,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 483.085,74 zł.
Zmienne oprocentowanie kredytu: 7,77% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i Marży Banku: 1,99% (stawka WIBOR obowiązuje w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.). 210 miesięcznych, równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości: 2.155,67 zł, ostatnia 211 rata wyrównawcza w wysokości 2.152,51 zł.
W reprezentatywnym przykładzie założono, że zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 316.250 zł, została ubezpieczona przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczyciel ten został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Reprezentatywny przykład dotyczy Uczestników Promocji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Nasza propozycja kredytu mieszkaniowo-hipotecznego także z oprocentowaniem okresowo stałym

 

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.