logo
Kredyt konsolidacyjny w promocji

Zapraszamy do skorzystania z kredytu konsolidacyjnego w Krakowskim Banku Spółdzielczym, który udzielany jest na całkowitą spłatę części lub wszystkich zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych podmiotach (pod warunkiem prawidłowej obsługi tych zobowiązań) oraz na własne potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy.

Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzających uzyskać Kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”.

Promocja kredytu konsolidacyjnego – konsumpcyjnego bez zabezpieczenia hipotecznego obowiązuje od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej marży Banku i zerowej stawki prowizji za udzielenie Kredytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym: innych niż wynika to z regularnego cennika.

Uczestnikiem Promocji może być osoba, która w trakcie trwania Promocji w dowolnej placówce Banku złoży wniosek o udzielenie Kredytu wraz z wszystkimi wymaganymi przez Bank dokumentami. Kwota Kredytu przeznaczona na własne potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy nie może przekroczyć 50% kwoty kredytu rozumianej jako suma całkowitej kwoty kredytu i kredytowanych kosztów. Przyznanie Kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Bank zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku kredytowego. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Kwota Kredytu: od 5.000 zł do 130.000 zł.
Oprocentowanie Kredytu: oprocentowanie zmienne: 10,32% (WIBOR 6M + marża Banku: 4,50%).
Prowizja za udzielenie Kredytu: 0%.
Okres spłaty Kredytu: od 3 do 96 miesięcy.

Udzielenie Kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty Kredytu na wypadek zdarzeń losowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,82%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 51.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 67.580,86 zł, oprocentowanie zmienne 10,32% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 16.580,86 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 16.580,86 zł), spłata kredytu nastąpi w 68 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 67 rat w wysokości 993,85 zł, ostatnia 68 rata wyrównawcza w wysokości 992,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Reprezentatywny przykład dotyczy Uczestników Promocji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij w ten link i skontaktuj się z opiekunem klienta w wybranej przez Ciebie placówce naszego Banku. Wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.