logo
Lokaty o zmiennej stopie procentowej - przyjmowane do dnia 27.03.2020r.

Dają możliwość szerokiego wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania. Długość okresu oszczędzania wybiera klient. Klient także decyduje co dzieje się z odsetkami po upływie tego okresu. Odsetki od lokat deponowanych na okresy do 4-ch miesięcy, stawiane są do dyspozycji klienta po okresie oszczędzania, a od lokat 6-cio miesięcznych i dłuższych także po kwartale kalendarzowym. Lokaty są odnawialne.

  • okres oszczędzania : 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota wpłaty: 100 zł

Komunikat nr 1
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §20 ust. 4 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej .
Jeżeli przed dniem 01.06.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE  DO 31.05.2020 r.

OPROCENTOWANIE  W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 01.06.2020 r.

1 MIESIĄC

1,00%

0,05%

2 MIESIĄCE

1,00%

0,05%

3 MIESIĄCE

1,05%

0,10%

4 MIESIĄCE

1,05%

0,10%

5 MIESIĘCY

1,05%

0,10%

6 MIESIĘCY

1,05%

0,10%

9 MIESIĘCY

1,10%

0,10%

12 MIESIĘCY

1,15%

0,15%

24 MIESIĄCE

1,15%

0,15%

36 MIESIĘCY

1,15%

0,15%

 

Komunikat nr 2
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., od dnia 10 lipca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §20 ust. 4 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej .
Jeżeli przed dniem 10.07.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
OBOWIĄZUJĄCE DO 09.07.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
OBOWIĄZUJĄCE OD 10.07.2020 r.
 1 MIESIĄC 0,05% 0,01%
 2 MIESIĄCE 0,05% 0,01%
 3 MIESIĄCE 0,10% 0,01%
 4 MIESIĄCE 0,10% 0,01%
5 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
 6 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
9 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
 12 MIESIĘCY 0,15% 0,01%
 24 MIESIĄCE 0,15% 0,01%
36 MIESIĘCY 0,15% 0,01%

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla osób fizycznych o zmiennej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 100

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.