logo
Lokata o zmiennej stopie procentowej

Dają możliwość szerokiego wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania. Długość okresu oszczędzania wybiera klient. Klient także decyduje co dzieje się z odsetkami po upływie tego okresu. Odsetki od lokat deponowanych na okresy do 4-ch miesięcy, stawiane są do dyspozycji klienta po okresie oszczędzania, a od lokat 6-cio miesięcznych i dłuższych także po kwartale kalendarzowym. Lokaty są odnawialne.

  • okres oszczędzania : 1, 2, 3, 4, 6, 12 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota wpłaty: 100 zł

 

 OKRES TRWANIA LOKATY  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
 1 MIESIĄC  1,00%
 2 MIESIĄCE  1,00%
 3 MIESIĄCE  1,05%
 4 MIESIĄCE  1,05%
 6 MIESIĘCY  1,05%
 12 MIESIĘCY  1,15%

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla osób fizycznych o zmiennej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 100

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.