logo
Lokaty o stałej stopie procentowej

Są to lokaty na okres 3, 6, 12 i 24 miesięcy, a minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 000 zł dla lokat 3 i 6 miesięcznych, 5 000 zł dla lokat 24 miesięcznych oraz 10.000 zł dla lokat 12 miesięcznych. Odsetki stawiane są do dyspozycji klienta po upływie zadeklarowanego okresu.

OKRES TRWANIA LOKATY

PRZEDZIAŁ

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM

 3 MIESIĄCE

1 000 - 9 999 0,01%
10 000 i więcej 0,01%
6 MIESIĘCY 1 000 - 9 999 0,01%
10 000 i więcej 0,01%
 12 MIESIĘCY 10 000 - 39 999 0,01%
40 000 - 99 999 0,01%
100 000 i więcej 0,01%
24 MIESIĄCE 5 000 i więcej 0,20%

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla osób fizycznych o stałej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 1000

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.