logo
Lokaty o stałej stopie procentowej

Są to lokaty na okres 3, 6 i 24 miesięcy, a minimalna kwota wpłaty wynosi: 1.000 zł dla lokat 3 i 6 miesięcznych oraz 5.000 zł dla lokat 24 miesięcznych. Odsetki stawiane są do dyspozycji klienta po upływie zadeklarowanego okresu.
 

OKRES TRWANIA LOKATY

PRZEDZIAŁ

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM

 3 MIESIĄCE

1 000 - 9 999 3,00%
10 000 i więcej 3,00%
6 MIESIĘCY 1 000 - 9 999 4,25%
10 000 i więcej 4,25%
 12 MIESIĘCY
przyjmowane do dnia 28.10.2021r.
10 000 - 39 999 0,01%
40 000 - 99 999 0,01%
100 000 i więcej 0,01%
24 MIESIĄCE 5 000 i więcej 5,00%

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla osób fizycznych o stałej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 1000

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.