logo
Lokaty celowe z dopłatą - przyjmowane do dnia 27.03.2020r.

W każdej chwili można powiększyć kwotę lokaty ... i dodatkowy zysk, ponieważ na tę lokatę jej posiadacz może dopłacać w trakcie trwania okresu umownego, a wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawiania ich na rachunku.
Odsetki naliczone po każdym kolejnym okresie umownym, mogą być przelane na wskazany przez posiadacza lokaty rachunek lub dopisane do kwoty lokaty. Niepodjęte odsetki są kapitalizowane po każdym okresie zadeklarowania lokaty.

  • okres oszczędzania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota pierwszej wpłaty: 500 zł
  • minimalna kwota wpłat uzupełniających: 100 zł

Komunikat nr 1
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych – celowych z dopłatą. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §20 ust. 4 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 01.06.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
DO 31.05.2020 r.

OPROCENTOWANIE
W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.06.2020 r.

1 MIESIĄC

1,15%

0,15%

3 MIESIĄCE

1,15%

0,15%

6 MIESIĘCY

1,20%

0,20%

12 MIESIĘCY

1,25%

0,25%

 

Komunikat nr 2
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., od dnia 10 lipca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych – celowych z dopłatą. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §20 ust. 4 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 10.07.2020 r. Posiadacz Rachunku a w przypadku Małoletniego Przedstawiciel ustawowy, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE DO 09.07.2020 r. OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 10.07.2020 r.

1 MIESIĄC

0,15% 0,01%
3 MIESIĄCE 0,15% 0,01%

6 MIESIĘCY

0,20% 0,01%

12 MIESIĘCY

0,25% 0,01%

Terminowe lokaty oszczędnościowe celowe z dopłatą

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 500
Minimalna dopłata do tej lokaty nie może być niższa niż 100 zł

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.