logo
Indywidualne Konto Emerytalne

Krakowski Bank Spółdzielczy proponuje Państwu gromadzenie oszczędności w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, które pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb po przejściu na emeryturę. Gromadzone w ramach IKE oszczędności są zwiększane o nieopodatkowane odsetki. Korzyści z oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego to:

  • dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę,
  • brak górnej granicy wieku oszczędzającego w IKE,
  • możliwość oszczędzania dla osób które ukończyły 16 lat,
  • swoboda decydowania o czasie i wysokości wpłat (roczne wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, (w 2019 r. limit rocznych wpłat wynosi   14.295 zł),
  • zwolnienie posiadacza IKE z podatku dochodowego od otrzymywanych odsetek od zgromadzonych oszczędności.
Oprocentowanie gromadzonych środków w ramach IKE wynosi 1,70%.

 

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Słoneczny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.