logo
Indywidualne Konto Emerytalne

Krakowski Bank Spółdzielczy proponuje Państwu gromadzenie oszczędności w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego, które pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb po przejściu na emeryturę. Gromadzone w ramach IKE oszczędności są zwiększane o nieopodatkowane odsetki. Korzyści z oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego to:

  • dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę,
  • brak górnej granicy wieku oszczędzającego w IKE,
  • możliwość oszczędzania dla osób które ukończyły 16 lat,
  • swoboda decydowania o czasie i wysokości wpłat (roczne wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, (w 2021 r. limit rocznych wpłat wynosi  15.777 zł),
  • zwolnienie posiadacza IKE z podatku dochodowego od otrzymywanych odsetek od zgromadzonych oszczędności.

Oprocentowanie gromadzonych środków w ramach IKE wskazuje poniższa tabela:

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
obowiązujące od dnia 10.07.2020r.

0,70%

0,30%

 

Komunikat nr 1
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem  1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych i wynosić będzie 0,70% w stosunku rocznym.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §21 ust. 5 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków indywidualnych kont emerytalnych w Krakowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 01.06.2020 r. Oszczędzający - w przypadku Rachunku IKE prowadzonego dla Małoletniego Przedstawiciel ustawowy - nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

Komunikat nr 2
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., od dnia 10 lipca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych i wynosić będzie 0,30% w stosunku rocznym.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §21 ust. 5 pkt 1 Regulaminu dla posiadaczy rachunków indywidualnych kont emerytalnych w Krakowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 10.07.2020 r. Oszczędzający - w przypadku Rachunku IKE prowadzonego dla Małoletniego Przedstawiciel ustawowy - nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.