logo
Ubezpieczenie Turystyczne

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Ubezpieczenie turystyczne pomoże przede wszystkim uniknąć kosztów związanych z leczeniem, pobytem w szpitalu, także operacją na skutek wypadku lub niespodziewanej choroby oraz zapewni szybką pomoc w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

ZAKRES ochrony:

 • Koszty leczenia za granicą;
 • Pomoc podczas podróży
 • Ubezpieczenie bagażu;
 • Zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie;
 • Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych wypadków;
 • Ubezpieczenie przy uprawianiu sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych;
 • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego.

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

 • Obywateli polskich podróżujących za granicę, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie RP;
 • Obcokrajowców w zakresie ubezpieczenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Osób podróżujących indywidualnie i grupowo;  
 • Osób aktywnie spędzających urlop.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • Ograniczenie wysokich kosztów leczenia za granicą oraz szerszy dostęp do świadczeń zdrowotnych;
 • Zabezpieczenie ryzyka zniszczenia pożyczonego sprzętu lub wynajmowanego lokalu;
 • Pokrycie kosztów transportu do kraju i kosztów ratownictwa;
 • Dodatkowa ochrona (assistance, NNW, OC w życiu prywatnym).

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne na stronie Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.