logo
Ubezpieczenie NNW

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Ubezpieczenie NNW gwarantuje pomoc finansową m.in. w przypadku złamań, uszczerbków na zdrowiu i ciele, a także pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW obejmuje także śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu lub poważny uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku. W zakresie ubezpieczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych masz możliwość chronić siebie i swoich bliskich zarówno w kraju jak i za granicą przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

ZAKRES ochrony:

 • Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku, także komunikacyjnego;
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek NNW;
 • Poważny uraz wskutek NNW;
 • Trwała lub czasowa niezdolność do pracy na skutek NNW;
 • Odmrożenie i oparzenie ciała, złamania na skutek NNW;
 • Pobyt w szpitalu i koszty rehabilitacji;
 • Koszty operacji będące następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 • Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jako następstwo nieszczęśliwego wypadku;
 • Szeroki zakres ubezpieczenia dziecka w zakresie odrębnego pakietu (m.in. osierocenie, pomoc psychologiczna, zwrot kosztów wycieczki szkolnej).

DLA KOGO przeznaczony produkt:
Produkt kierowany do:

 • Osób od 0-80 lat;
 • Ubezpieczających się indywidualnie i grupowo;
 • Dla dzieci, młodzieży szkolnej;
 • Grup zorganizowanych składających się z co najmniej 3 osób.

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • Szeroki wachlarz ochrony z tytułu niespodziewanych zdarzeń losowych;
 • Ochrona na terenie całego świata przez 24h, 7 dni w tygodniu;
 • Możliwość wykupienia ochrony dla osoby niepełnoletniej;
 • Indywidualna możliwość doboru zakresu ochrony;
 • Wypłata świadczenia już od 1% uszczerbku na ciele.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.