logo
Piotr Zając

Piotr Zając

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Stopień doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, uzyskał w 2010 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nauczyciel akademicki od 2003 roku. Od 2004 roku pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy UEK. Współpracuje z praktyką gospodarczą nieprzerwanie od 1996 roku. Członek Rad Nadzorczych i Zarządów, w tym podmiotów notowanych na GPW. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem firmą oraz nadzorem właścicielskim i kontrolą zarządczą. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz jego obszarów i narzędzi. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich. Autor lub współautor publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy oraz controllingu personalnego. Hobby: lotnictwo oraz myślistwo.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

 

Wróć do poprzedniej strony

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.