logo
Wojciech Skruch

Wojciech Skruch (Przewodniczący)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filii w Rzeszowie, studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów z obszaru zarządzania i biznesu (MBA). Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego kadencji 2014-2018, 2018-2024, Wiceprzewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji Budżetu Mienia i Finansów oraz Komitetu Audytu Województwa Małopolskiego. Posiada uprawniania kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Obecnie Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

 

Wróć do poprzedniej strony

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.