logo
Mariusz Kumorek

Mariusz Kumorek (Wiceprezes Zarządu)

Od 2001 roku związany Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, w którym przeszedł pełną ścieżkę kariery zawodowej od stażysty po stanowisko Dyrektora Biura Marketingu i Rozwoju. Od stycznia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Pion Sprzedaży. Posiada uprawnienia księgowe i audytora. Zdał egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i Spółek Komunalnych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru w spółkach prawa handlowego i fundacjach. Absolwent kierunku Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu audytu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Wróć do poprzedniej strony

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.