logo
Rachunek rozliczeniowy

Krakowski Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki rozliczeniowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Otwierając rachunek rozliczeniowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym uzyskujecie Państwo możliwość

 • indywidualnego negocjowania oprocentowania środków zdeponowanych na tym rachunku
 • swobodnego dysponowania środkami,
 • realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • uzyskania kredytu w rachunku rozliczeniowym,
 • posiadania karty Visa.

 

USŁUGI DODATKOWE:
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku rozliczeniowym, proponujemy również korzystanie z dodatkowych usług, takich jak:

 • stałe zlecenie – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności comiesięcznych stałych opłat posiadacza rachunku np. rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp.,
 • polecenie zapłaty - w tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon,
 • Karta Visa - posiadacz tej karty Visa ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
 • Bankowość elektroniczna KBS24 - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, zakładanie rachunków lokat, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach, przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP), przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi, czy wyszukiwanie Urzędów Skarbowych, zarządzanie przez Użytkownika limitami karty płatniczej typu debetowego wydanej dla niego przez Bank,
 • System bankowości internetowej KBSNet - zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy, instytucji, rolników i jednostek budżetowych przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych. KBSNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi także w dużej korporacji. Funkcjonalność systemu jest dostosowana do potrzeb Klienta korporacyjnego. W KBSNet możliwe jest zdefiniowanie różnych poziomów uprawnień i nadanie użytkownikom praw dostępu do różnych informacji w zależności od decyzji posiadacza rachunku. System bankowości internetowej KBSNet daje możliwość rozliczeń przez cały dzień roboczy w trybie on-line pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w Banku, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki KBSNet klienci Banku mogą dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.
 • SMS Banking - w ramach tej usługi za pomocą SMS-a posiadacz rachunku może uzyskać informacje:
  - o zmianie wolnych środków,
  - operacjach - uznanie tj. operacjach zaksięgowanych na rachunku po stronie MA.

 

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.