logo
Rachunek rozliczeniowy

Krakowski Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki rozliczeniowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Rachunek rozliczeniowy pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa. Służy do prowadzenia bieżących rozliczeń z innymi podmiotami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jak również do gromadzenia środków pieniężnych.

Otwierając rachunek rozliczeniowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym uzyskujecie Państwo możliwość

 • indywidualnego negocjowania oprocentowania środków zdeponowanych na tym rachunku
 • swobodnego dysponowania środkami,
 • realizowania wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • uzyskania kredytu w rachunku rozliczeniowym,
 • posiadania karty Visa.

 

USŁUGI DODATKOWE:
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku rozliczeniowym, proponujemy również korzystanie z dodatkowych usług, takich jak:

 • stałe zlecenie – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności comiesięcznych stałych opłat posiadacza rachunku np. rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp.,
 • polecenie zapłaty - w tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon,
 • Karta Visa - posiadacz tej karty Visa ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
 • Bankowość elektroniczna KBS24 - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, zakładanie rachunków lokat, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach, przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP), przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi, czy wyszukiwanie Urzędów Skarbowych, zarządzanie przez Użytkownika limitami karty płatniczej typu debetowego wydanej dla niego przez Bank,
 • System bankowości internetowej KBSNet - zapewnia swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy, instytucji, rolników i jednostek budżetowych przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i zasobów finansowych. KBSNet jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, ułatwiającym zarządzanie środkami finansowymi także w dużej korporacji. Funkcjonalność systemu jest dostosowana do potrzeb Klienta korporacyjnego. W KBSNet możliwe jest zdefiniowanie różnych poziomów uprawnień i nadanie użytkownikom praw dostępu do różnych informacji w zależności od decyzji posiadacza rachunku. System bankowości internetowej KBSNet daje możliwość rozliczeń przez cały dzień roboczy w trybie on-line pomiędzy wszystkimi klientami posiadającymi rachunki w Banku, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w innych bankach. Dzięki KBSNet klienci Banku mogą dokonywać transakcji z partnerami biznesowymi bez względu na czas i miejsce, w którym aktualnie przebywają.
 • SMS Banking - w ramach tej usługi za pomocą SMS-a posiadacz rachunku może uzyskać informacje o każdej zmianie salda, stanie rachunku na początek dnia roboczego, otrzymanych wpłatach jak również debecie na rachunku,

 

 

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Zapytaj o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.