logo
Rachunek VAT

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza Bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. W przypadku prowadzenia więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego dla tego samego posiadacza Bank prowadzi, na wniosek tego posiadacza, więcej niż jeden rachunek VAT.
Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej.
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla Banku.
Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego.
Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT jest zmienne i wynosi 0% w skali roku.
Rachunek VAT może być uznany i obciążony środkami pieniężnymi wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek od towarów i usług.

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.