logo
Zmiany w usłudze SMS Banking

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 5 września 2023 r. nastąpi zmiana w zakresie sposobu realizacji usługi SMS Banking, wykonywanej przez Bank na podstawie odrębnie zawartych umów,  w ramach której Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku informacje o rachunku płatniczym.


Najważniejsze zmiany dotyczyć będą sposobu przekazywania komunikatów – ich formy oraz zakresu, a mianowicie:

  • informacja o „zmianie Salda” zostanie zastąpiona informacją o „zmianie Wolnych Środków”,
  • informacja o „Saldzie Rachunku na początek Dnia Roboczego” zostanie zastąpiona informacją o „zmianie Wolnych Środków”, która będzie przekazywana raz dziennie (informacja będzie przekazywana także w dni wolne od pracy, jeżeli w tych dniach zostanie zrealizowana na Rachunku operacja),
  • informacja o „otrzymanych wpłatach” zostanie zastąpiona informacją „operacje - uznanie” tj. operacji zaksięgowanych na Rachunku po stronie Ma,

natomiast informacja o „debecie” nie będzie przekazywana.


Zmiana zakresu przekazywanych informacji może skutkować zwiększeniem ilości przekazywanych wiadomości przez Bank.


Więcej informacji uzyskacie Państwo w placówkach Banku oraz na Infolinii Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.