logo
Zmiana - podwyższenie oprocentowania depozytów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26.09.2022 r. nastąpiła zmiana - podwyższenie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych o stałej stopie procentowej, lokat INTRATA, lokat KBS24 i lokat KBSNet, prowadzonych w walucie PLN, znajdujących się obecnie w ofercie Banku oraz indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), prowadzonych w walucie PLN.

W odniesieniu do rachunków lokat, powyższa zmiana obowiązuje od 26.09.2022 r. zarówno dla lokat otwartych od dnia 26.09.2022 r. jak i dla rachunków lokat odnawialnych, które odnowią się po terminie 26.09.2022 r. - Rachunki odnowione na kolejny taki sam Okres zadeklarowania podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Dla trwających lokat oprocentowanie nie ulegnie zmianie w czasie ich trwania.

Informacje o obowiązującej wysokości oprocentowania zamieszczone są w zakładce „Lokaty”, na naszej stronie internetowej www.kbsbank.com.pl

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.