logo
Zmiana - obniżenie oprocentowania depozytów

Szanowni Państwo,
 

Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz w związku ze zmianą rentowności obligacji/bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Zarząd Banku podjął decyzję o obniżeniu z dniem 21.09.2023 r. oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat KBS24 deponowanych na okres 12 oraz 24 miesięcy.
 

Powyższa zmiana obowiązuje od 21.09.2023 r. zarówno dla rachunków lokat otwartych od dnia 21.09.2023 r. jak i dla rachunków lokat odnawialnych, które odnowią się po terminie 21.09.2023 r. - rachunki odnowione na kolejny taki sam Okres zadeklarowania podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 
 

Ponadto, w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Zarząd Banku podjął decyzję o obniżeniu z dniem 13.11.2023 r. oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach indywidualnych kont emerytalnych (IKE).
 

Informacje o obowiązującej wysokości oprocentowania zamieszczone są w zakładce „Lokaty”, na naszej stronie internetowej www.kbsbank.com.pl a także w placówkach Banku.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.