logo
Zgoda KNF na powierzenie Sebastianowi Żbikowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności KBS

W dniu 24 marca 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na powierzenie Sebastianowi Żbikowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

 

Sebastian Żbik powołany został przez Radę Nadzorczą do Zarządu KBS w dniu 3 czerwca 2022 ze skutkiem od dnia 6 czerwca 2022. Pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku zostało przez Radę Nadzorczą uzależnione od stosownej zgody KNF.

 

Sebastian Żbik posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, bankowości i finansów. Karierę rozpoczął w 1995 roku w Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie, następnie kolejno rozwijał swoje kompetencje w Deutsche Bank Polska SA, PKO BP SA, Banku Pocztowym SA, Pekao SA, BOŚ SA.
Cały przebieg kariery zawodowej związany jest z zarządzeniem ryzykiem i kredytowaniem zarówno przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych. W Krakowskim Banku Spółdzielczym przed powołaniem na członka zarządu pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Kredytowych.

 

Zarządzanie ryzykiem to umiejętność, albo nawet sztuka poszukiwaniu balansu pomiędzy realizacją celów biznesowych Banku a zapewnieniem bezpieczeństwa naszych depozytariuszy. Z jednej strony jako Bank pomagamy naszym klientom, zależnie od ich potrzeb, udzielając kredytów – z drugiej strony musimy wykazać się odpowiednią ostrożnością w prowadzeniu działalności kredytowej. Bierzemy bowiem odpowiedzialność za zdeponowane w KBS środki.
Jako Wiceprezes odpowiedzialny za zarządzenie ryzykiem istotnym w działalności Banku, będę dokładał wszelkich starań, aby Bank stawał się instytucją nowoczesną, polecaną przez Klientów, oferującą proste i zrozumiałe rozwiązania, zachowując jednocześnie bezpieczne i ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem. Przed nami również trudne zadanie związane ze zmniejszeniem poziomu NPL w portfelu kredytowym co stanowi obecnie największe obciążenie bilansu naszego Banku - podkreśla Sebastian Żbik, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.