logo
Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego 2021

Dnia 21 maja 2021 roku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli  Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Ze względu na pandemię koronawirusa Zebranie odbyło się  w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

KBS ZP 2021

Od lewej: Kurator Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Elżbieta Staniszewska-Antoniak,
p.o. Prezesa KBS Pan Dariusz Marcjasz, Przewodniczący Rady Nadzorczej KBS Pan Piotr Skoczek


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli: Przedstawiciele, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Kurator Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Elżbieta Staniszewska-Antoniak.
Podczas Zebrania Przedstawicieli odczytany został list od Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Pana Piora Huziora.

 

Zebranie Przedstawicieli odbyło się według zatwierdzonego porządku obrad. Przyjęte zostało Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2020 oraz wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.

Wszystkim uczestnikom Zebrania oraz Gościom bardzo dziękujemy za uczestnictwo.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.