logo
Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego 2021

Dnia 21 maja 2021 roku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli  Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Ze względu na pandemię koronawirusa Zebranie odbyło się  w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

KBS ZP 2021

Od lewej: Kurator Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Elżbieta Staniszewska-Antoniak,
p.o. Prezesa KBS Pan Dariusz Marcjasz, Przewodniczący Rady Nadzorczej KBS Pan Piotr Skoczek


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli: Przedstawiciele, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Kurator Krakowskiego Banku Spółdzielczego Pani Elżbieta Staniszewska-Antoniak.
Podczas Zebrania Przedstawicieli odczytany został list od Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Pana Piora Huziora.

 

Zebranie Przedstawicieli odbyło się według zatwierdzonego porządku obrad. Przyjęte zostało Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2020 oraz wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.

Wszystkim uczestnikom Zebrania oraz Gościom bardzo dziękujemy za uczestnictwo.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.