logo
Planowana zmiana stawek referencyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego 27 września br. opublikowała „Mapę Drogową” procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR® i WIBID® przez indeks WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight).

Najważniejsze założenia  „Mapy Drogowej”:

  • Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana do końca 2024 r., przy czym produkty oparte o nowy indeks WIRON® mogą pojawić się na polskim rynku już w 2023 roku.
  • Całkowite zaprzestanie opracowywania i publikacji wskaźników WIBOR® i WIBID® jest planowane w 2025 roku.
  • Docelowo WIRON® ma stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnie z rozporządzeniem BMR.

Komunikat KNF

 

Aktualizacja:

25.10.2023

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o zmianie maksymalnych terminów realizacji Mapy Drogowej, w której  zakłada się oddolne odchodzenie sektora finansowego od stosowania WIBOR na rzecz nowo zawieranych umów i instrumentów finansowych stosujących stałą stopę procentową lub nowe wskaźniki  referencyjne typu RFR.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej wskazał finalny moment konwersji na koniec 2027 r.

Komunikat KNF

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.