logo
Ogłoszenie o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000078979) (dalej „Bank”), niniejszym zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Rada Nadzorcza ustaliła następujące 10 (dziesięć) Grup Członkowskich:

 1. Grupa Członkowska Odział Bochnia – Grupa ta obejmuje Oddziały: Bochnia, Łapanów, Gdów,
 2. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – Grupa ta obejmuje Oddziały: Ciężkowice, Krosno, Nowy Sącz,
 3. Grupa Członkowska Oddział Szczurowa – Grupa ta obejmuje Oddziały: Szczurowa, Tarnów, Lisia Góra,
 4. Grupa Członkowska Odział Siepraw – Grupa ta obejmuje Oddziały: Siepraw, Mogilany, Pcim, Wadowice, Skawina,
 5. Grupa Członkowska Oddział Liszki – Grupa ta obejmuje Oddziały: Liszki, Czernichów, Wielka Wieś, Zabierzów,
 6. Grupa Członkowska I Oddział Kraków – Grupa ta obejmuje Oddziały: I Oddział Kraków, Ruczaj Zaborze, Złocień,
 7. Grupa Członkowska Oddział Niegowa – Grupa ta obejmuje Oddziały: Niegowa, Katowice, Praszka,
 8. Grupa Członkowska Oddział Miechów – Grupa ta obejmuje Oddział Miechów,
 9. Grupa Członkowska Oddział Działoszyce – Grupa ta obejmuje Oddział Działoszyce,
 10. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – Grupa ta obejmuje Oddział Kalina Wielka,

 

Zebrania odbywać się będą w następujących datach, godzinach i miejscach:

 1. Grupa Członkowska Odział Bochnia – w dniu 24-10-2023 r. g. 16:30, w restauracji „Gospoda nad Rabą”, ul. Proszowska 121, Bochnia,
 2. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – w dniu 24-10-2023 r. g. 15:45, w Oddziale Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 17, Ciężkowice,
 3. Grupa Członkowska Oddział Szczurowa – w dniu 24-10-2023 r. g. 17:15, w Oddziale Szczurowa, ul. Rynek 3c, Szczurowa,
 4. Grupa Członkowska Odział Siepraw – w dniu 18-10-2023 r. g. 15:45, w Kompleksie Krakowiacy i Górale w Krzyszkowicach, Krzyszkowice 310,
 5. Grupa Członkowska Oddział Liszki – w dniu 18-10-2023 r. g. 17:30, w restauracji „Szafran”, ul. Widok 4, Zagacie,
 6. Grupa Członkowska I Oddział Kraków – w dniu 18-10-2023 r. g. 16:45, w Willi Fryderyka, ul. Kazimierza Wielkiego 105, Kraków,
 7. Grupa Członkowska Oddział Niegowa – w dniu 19-10-2023 r. g. 15:30, w Sali Narad Oddziału Niegowa (budynek za budynkiem Banku), ul. Bankowa 22, Niegowa,
 8. Grupa Członkowska Oddział Miechów – w dniu 19-10-2023 r. g. 16:30, w restauracji „Vita”, ul. Adama Mickiewicza 3, Miechów,
 9. Grupa Członkowska Oddział Działoszyce – w dniu 19-10-2023 r. g. 16:30, w lokalu - Dom Weselny „Monika”, Chmielów 1,
 10. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – w dniu 19-10-2023 r. g. 16:30, w Remizie OSP w Kalinie Wielkiej, Kalina Wielka 54,

 

W przypadku uczestnictwa w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej poprzez pełnomocnika, pełnomocnik dokument pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej przez Członka winien przedłożyć w miejscu i czasie rozpoczęcia Zebrania Grupy Członkowskiej, okazując jednocześnie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości, taki jak np. paszport, w celu weryfikacji tożsamości pełnomocnika. Krakowski Bank Spółdzielczy zachowuje dokument pełnomocnictwa.

Wzór formularza pełnomocnictwa

 

Proces rejestracji i weryfikacji pełnomocnictwa wymaga odpowiedniego czasu. Prosimy o wyrozumiałość i ewentualne wcześniejsze przybycie na miejsce zebrania, rejestracja będzie możliwa pół godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Szczegółowe zasady procedowania związane z Zebraniami Grup Członkowskich określa aktualny Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, który załączony jest pod poniższym linkiem.

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej

 

Na stronie internetowej Banku mogą być zamieszczone także inne przydatne informacje i dokumenty.

Mając na względzie powyższe, uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad,
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej,
 3. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Dyskusja,
 5. Zgłaszanie wniosków,
 6. Sprawy różne,
 7. Zamknięcie Zebrania.

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.