logo
Ogłoszenie o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000078979) (dalej „Bank”) niniejszym zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Rada Nadzorcza ustaliła następujących 6 (sześć) Grup Członkowskich:

 1. Grupa Członkowska Oddział Miechów – wybierająca 15 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje: Oddział Miechów
 2. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – wybierająca 7 Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje Oddziały: Kalina Wielka i Działoszyce
 3. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – wybierająca 12 Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje Oddziały: Mogilany, Mięrzecice, Bytom, Praszkę, Czernichów, Pcim, Siewierz, Siepraw
 4. Grupa Członkowska Oddział Złocień – wybierająca 18 Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje Oddziały: Złocień, I Oddział Kraków, Ruczaj Zaborze, Gdów, Katowice, Niegowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Skawina, Liszki, Wadowice
 5. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – wybierająca 15 Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje Oddziały: Bochnia, Szczurowa, Lisia Góra, Łapanów
 6. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – wybierająca 4 Przedstawicieli; Grupa ta obejmuje Oddziały: Ciężkowice, Krosno, Nowy Sącz, Tarnów

Każde Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przedstawienie kandydatur na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 4. Rozpoczęcie głosowania na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w roku 2019 w zakresie wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  Sprawozdanie z działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2019 r.
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego w 2019 r.
  Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrań Grup Członkowskich KBS w 2019 r.
 6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli w tym przedstawienie zarysu wymogów kwalifikacyjnych jakie winni spełniać Członkowie RN Banku.
 7. Omówienie polityki zapewnienia odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 8. Dyskusja
 9. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału*/ Filii* oraz podjęcie uchwał * lub ( nie podjęcie).
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie głosowania na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 12. Przedstawienie wyników głosowania na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, głosowania Zebrań Grup Członkowskich odbywać się będą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w trybie zdalnym przez internet poprzez platformę dostępną na stronie: online.votex.pl („Platforma”).

Zebrania, w tym głosowania na Przedstawicieli za pośrednictwem Platformy, odbywać się będą w następujących datach i godzinach:

 1. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 9:00
 2. Grupa Członkowska Oddział Złocień – w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 13:00
 3. Grupa Członkowska Oddział Miechów – w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 9:00
 4. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – w dniu 22 grudnia 2020 r. godz. 13:00
 5. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – w dniu 23 grudnia 2020 r. godz. 9:00
 6. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 13:00

W celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek powinien zgłosić swoje uczestnictwo poprzez osobiste przybycie w dniu i w godzinach wskazanych poniżej w punktach wskazanych poniżej, w celu otrzymania loginu i hasła do Platformy. Wydanie Członkowi loginu i hasła następują za pisemnym potwierdzeniu odbioru loginu i hasła, po okazaniu przez Członka dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości Członka.

Poniżej wskazane są punktu zgłoszeń (punkty odbioru loginu i hasła) („Punkty Zgłoszeń”) oraz daty i godziny zgłoszeń i odbioru loginu i hasła.

 1. Grupa Członkowska Oddział Kalina Wielka – lokal w Budynku Remizy OSP, Kalina Wielka 54, 32-218 Słaboszów w dniu 15 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 2. Grupa Członkowska Oddział Złocień – lokal przy ul. Złocieniowa 44/2u, 30–798 Kraków w dniu 15 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 3. Grupa Członkowska Oddział Miechów – lokal przy ul. ul. Rynek 16, 32-200 Miechów w dniu 16 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 4. Grupa Członkowska Oddział Bochnia – lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 10, 32-700 Bochnia w dniu 16 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 5. Grupa Członkowska Oddział Ciężkowice – lokal przy ul. Tysiąclecia 17, 33-190 Ciężkowice w dniu 17 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
 6. Grupa Członkowska Oddział Mogilany – lokal przy ul. Parkowa 2A, 32-031 Mogilany w dniu 17 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00

Dla wszystkich członków, którzy nie mogli dokonać zgłoszeń i odbioru loginu i hasła w terminach powyższych ustala się, że dodatkowo będzie można dokonać również osobiście w Centrali Banku przy ul. Rynek Kleparski 8 w Krakowie, w dniu 18 grudnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.


W przypadku uczestnictwa w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej poprzez pełnomocnika, zamiast Członka do Punktu Zgłoszenia w celu odbioru loginu i hasła zgłasza się pełnomocnik. Pełnomocnik otrzyma login i hasło za pisemnym potwierdzeniem odbioru po okazaniu przez niego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości pełnomocnika, oraz po złożeniu przez niego pełnomocnictwa w formie pisemnej udzielonego przez Członka. Krakowski Bank Spółdzielczy zachowuje dokument pełnomocnictwa. (Przykładowy wzór pełnomocnictwa)


Zgłoszenie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli odbywa się w momencie zgłoszenia uczestnictwa w Punktach Zgłoszeń wskazanych powyżej na pisemnym formularzu dostępnym w punkcie odbioru loginu i hasła (Formularz zgłoszenia kandydata na Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli/Przewodniczącego Zebrania Grupy Członkowskiej/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej). Osoba zgłaszająca danego kandydata na Przedstawiciela powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie. (Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na Przedstawiciela)

Na potrzeby dokonywania zgłoszeń oraz odbierania loginów i haseł wprowadzone zostaną odpowiednie rygory sanitarno-higieniczne, z którymi mogą wiązać się utrudnienia lub wymagać będą odpowiedniego czasu. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do nich.


Szczegółowe zasady procedowania związane z Zebraniami Grup Członkowskich określa aktualny Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, który załączony jest pod poniższym linkiem.

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej


Instrukcja logowania i obsługi Platformy, za pośrednictwem której oddawane będą głosy zamieszczona jest pod poniższym linkiem.

Instrukcja logowania i obsługi Platformy


Obrady Zebrań Grup Członkowskich będą transmitowane za pośrednictwem sieci internet. Szczegóły dotyczące zasad udostępniania transmisji zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.

Niezależnie od oddawania głosu za pośrednictwem Platformy, przewiduje się możliwość wyrażania uwag, postulatów, wniosków i opinii w zakresie punktów objętych porządkiem obrad za pośrednictwem udostępnionego narzędzia komunikacyjnego. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z komunikatora zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.

Na stronie internetowej Banku mogą być zamieszczone także inne przydatne informacje i dokumenty.

Mając na względzie wyżej przedstawione okoliczności uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.

W celu uczestnictwa zdalnego w Zebraniach, w tym uczestnictwa w głosowaniu za pośrednictwem Platformy, należy dysponować komputerem z systemem Windows z aktualną przeglądarką Firefox, Chrome, Opera, Edge lub urządzeniem mobilnym (w tym smartphonem) z systemami iOS lub Android z aktualną przeglądarką Firefox, Chrome, Opera oraz Safari.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.