logo
Krakowski Bank Spółdzielczy z dobrym wynikiem w pierwszym kwartale 2024 r.

Krakowski Bank Spółdzielczy odnotował dobry wynik w pierwszym kwartale 2024 roku. Według najnowszych danych, bank zanotował wynik finansowy netto na poziomie 16.783 tys. zł, co świadczy o jego solidnej pozycji na rynku.

Poziom depozytów wzrósł w I kwartale 2024 r. o ponad 220 mln zł, a od 31.12.2022 r. o 706 mln zł, co świadczy o atrakcyjności oferty i zaufaniu jakim klienci darzą Krakowski Bank Spółdzielczy. Bank zanotował również wzrost sumy bilansowej w I kwartale 2024 r. o ponad 210 mln zł, a od 31.12.2022 r. o 754 mln zł.

Jednym z kluczowych wskaźników finansowych, który zwraca uwagę, jest współczynnik wyrezerwowania wynoszący 57,5%. Ten wskaźnik, określający poziom zabezpieczenia kredytów, pokazuje, że bank efektywnie zarządza swoimi ryzykami kredytowymi. Dodatkowo, Krakowski Bank Spółdzielczy istotnie poprawia jakość portfela kredytowego. Od 31 grudnia 2022 roku wartość kredytów zagrożonych zmniejszyła się o 159 mln zł, co spowodowało obniżenie wskaźnika kredytów zagrożonych o 11,1 punktów procentowych.

KBS w ostatnim czasie zrealizował kilka innowacyjnych projektów mających na celu poprawę efektywności i jakości obsługi klienta. Szczególnie godny uwagi jest projekt związany z outsourcingiem infolinii banku, który zakończył się pełnym sukcesem. Dzięki tej zmianie bank nie tylko poprawił dostępność dla klientów, ale również znacząco obniżył koszty.

Należy wspomnieć, że zespół Krakowskiego Banku Spółdzielczego, składający się z Piotra Drausa i Michała Wróbla, osiągnął niewątpliwy sukces w prestiżowym konkursie m.in. prognozowania PKB za rok 2023, organizowanym przez 'Parkiet' i 'Rzeczpospolitą'. Zajmując pierwsze miejsce, zespół KBS wyraźnie wyróżnił się wśród 37 rywalizujących zespołów reprezentujących czołowe polskie banki. 

Podsumowując, pierwszy kwartał 2024 roku był dla Krakowskiego Banku okresem wzmożonych działań i wyjątkowych osiągnięć, które umacniają jego pozycję jako jednego z liderów sektora banków spółdzielczych w Polsce.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.