logo
Komunikat Krakowskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 24.11.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego, którego przedmiotem było między innymi przyjęcie informacji o skróconym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023 r.
 

Zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem, suma bilansowa za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. wyniosła 4 218 522 115,21 zł, natomiast zysk netto wyniósł 50 326 259,24 zł.
 

Zebranie Przedstawicieli uchwaliło również zmiany Statutu, które pozwolą na poszerzenie działalności banku o pośrednictwo faktoringowe i leasingowe.


Ponadto Przedstawiciele zdecydowali o przyznaniu Pełniącemu Obowiązki Prezesa Panu Piotrowi Skoczkowi nagrodę za okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako wyraz poparcia i akceptacji dla działań podejmowanych przez przewodniczącego Rady Nadzorczej od początku pełnienia przez niego funkcji.
 

Podczas Zebrania głos zabrał p.o. Prezesa Zarządu Pan Piotr Skoczek, którego oświadczenie dostępne jest poniżej.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.